Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

W dniach od 12 lutego do 15 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zakliczynie na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacji podlegają dzieci przyjmowane po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego oraz dzieci przyjmowane do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, które mieszkają poza jej obwodem.

Do trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie przyjęte zostaną TYLKO dzieci sześcioletnie.

Rodzice dzieci przyjmowanych do oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci (kandydatów do klasy pierwszej) zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Zakliczynie winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zakliczynie przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. W takim przypadku rodzice powinni złożyć pisemne zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie Szkoły przy ul. Malczewskiego 56 we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.

Rodzice przy zapisie dziecka winni posiadać wypełnione druki rekrutacyjne oraz okazać do wglądu dowód osobisty i odpis aktu urodzenia dziecka.

Wypełnione poprawnie oraz podpisane dokumenty rekrutacyjne można zeskanować i wysłać na pocztę elektroniczną Szkoły.

W tych samych terminach i na tych samych zasadach odbędzie się rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Charzewicach. W tym przypadku dokumenty rekrutacyjne można również składać w Szkole Filialnej w Charzewicach w czasie pracy nauczycieli.


ikona pdf ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN
ikona pdf Obwody szkół podstawowych Gminy Zakliczyn
ikona pdf Zasady i kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
ikona pdf Zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
UKS Jordan zaprasza na zajecia z tenisa stołowego
malopolska tarcza humanitarna
malopolska Tarcza Antykryzysowa - Grant 3 - gmina zakliczyn
certyfikat Szkoła w Chmurze Microsoft