Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego


Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie prowadzi monitoring wizyjny obiektów szkolnych oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).


Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie.


Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodzakliczyn@gmail.com


Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.