Dyrekcja

mgr Józef Gwiżdż

dyrektor

mgr Justyna Iwaniec

wicedyrektor

mgr Sławomir Ramian

wicedyrektor

Sekretariat

Bożena Krakowska-Ruszel

specjalista ds. kadrowych

Ewa Kuraś

specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat czynny w dniach roboczych od godziny 700 do 1500