Projekt: Zdalna szkoła / Zdalna szkoła +

grafika projekt_zdalna_szkola

W ramach realizowanych przez Gminę Zakliczyn programów grantowych pn. „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła+” Szkoła Podstawowa w Zakliczynie otrzymała w 2020 roku 26 laptopów (w kwietniu 5 laptopów marki Lenovo, a w czerwcu 21 laptopów marki HP). Projekty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przekazane Szkole laptopy zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach zdalnego kształcenia uczniów. Po przywróceniu nauczania w Szkole wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z tego sprzętu komputerowego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie za skuteczne zrealizowanie programów grantowych dotyczących zakupu laptopów na potrzeby gminnej oświaty.