CHROŃ SWOJE DZIECKO

WAŻNE LINKI:

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.saferinternet.pl

www.bezpieczneinterneciaki.pl

www.necio.pl

www.sieciaki.pl

www.fdds.pl

Gdzie można uzyskać pomoc:

1. POLICJA - tel: 112

2. FUNDACJA DZIECI NICZYJE - tel: 800 100 100

bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym trudności wynikające z problemów z zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, mysli samobójcze, zaburzeni odżywiania.

3. ZAGRAJ tel: 116 111 (12:00-22:00) www.116111.pl

służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki, ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach, w tym o tych, które zdarzają się w Internecie.

4. DYŻURNET.PL

stworzony przez NASK. Działa jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie - przede wszystkim materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci. Polega na zwalczaniu naruszeń w Internecie, prowadzi działania informacyjne i edukacyjne adresowane do różnych grup użytkowników.

• dyzurnet@dyzurnet.pl - zgłaszanie nielegalnych treści przez e-mail,

• tel: 801 615 005 - koszt połączenia lokalnego

5. RZECZNIK PRAW DZIECKA

• tel: 800 12 2 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania - od poniedziałku do piątku od 8:15 do 20:00

• rpd@brpd.gov.pl - kontakt e-mail;

6. Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

tel. 800-080-222 - Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda osoba może porozmawiać o swoich problemach z doświadczonymi psychologami, pedagogami i prawnikami.