Sprawozdanie z Jubileuszu Szkoły

4 października 2017 r. świętowano Jubileusz 200-lecia Szkoły Podstawowej w Zakliczynie.

Dwieście lat temu – w listopadzie 1817 r. – członkini zasłużonego dla Zakliczyna rodu Lanckorońskich, hrabina Justyna Lanckorońska utworzyła w budynku prywatnym, obecnie znajdującym się przy ul. Mickiewicza 35, szkołę trywialną, do której uczęszczały dzieci z Zakliczyna, Wesołowa, Kończysk i Lusławic. Od tego czasu następne pokolenia uczniów i nauczycieli, jako sukcesorzy tradycji, dopisują kolejne karty historii i budują wizerunek Szkoły.

Do wielkiego Jubileuszu społeczność szkolna przygotowywała się przez ponad rok. W tym czasie odbyło się szereg przedsięwzięć mających na celu nie tylko przybliżenie historii Szkoły i sylwetek jej patronów, ale także zebranie funduszy na organizację tego doniosłego wydarzenia. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, Biskup Tarnowski ks. bp Andrzej Jeż, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz wybitny absolwent Szkoły Profesor Jan Boczek, którym w imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.

200 lat historii zakliczyńskiej placówki oświatowej uczczono najpierw Eucharystią w Kościele Parafialnym pw. św. Idziego Opata, której przewodniczył ks. infułat dr Adam Kokoszka. Dostojnikowi tarnowskiej Kurii Diecezjalnej towarzyszyli miejscowi duchowni: ks. prałat Józef Piszczek, ks. proboszcz Paweł Mikulski, o. gwardian Nataniel Marchwiany – proboszcz parafii pw. MB Anielskiej i ks. Stanisław Wojtas – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej. W uroczystościach udział wzięli: posłowie na Sejm RP prof. Włodzimierz Bernacki oraz Wiesław Krajewski, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Dyrektor Delegatury w Tarnowie Kuratorium Oświaty w Krakowie Artur Puciłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, przedstawiciele Biura Senatora prof. Kazimierza Wiatra – Krzysztof Heilman, Biura Poselskiego Józefy Szczurek Żelazko – Agnieszka Zięba, radni Rady Powiatu Tarnowskiego, radni Rady Miejskiej w Zakliczynie, honorowi obywatele Zakliczyna, dyrektorzy szkół Gminy Zakliczyn, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi Gminy Zakliczyn, przedstawiciele „Centrum Zdrowia” w Zakliczynie, OSP Gminy Zakliczyn i Koła Łowieckiego „Melsztyn”, przyjaciele Szkoły, Rada Rodziców Szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły, absolwenci i sponsorzy uroczystości oraz przedstawiciele mediów.

Podczas uroczystej Mszy Świętej harcerze złożyli znicze i wiązankę kwiatów pod tablicą epitafijną Lanckorońskich – patronów Szkoły, mieszczącą się na froncie kościoła.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali spod kościoła parafialnego pod budynek Szkoły, gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, znajdującą się przy wejściu głównym Szkoły, a poczet sztandarowy złożony z byłych nauczycieli zaprezentował pierwszy sztandar ufundowany przez uczniów ówczesnej szkoły powszechnej jeszcze przed II wojną światową.

Część artystyczna rozpoczęła się polonezem, do którego uczniowie – ubrani w stroje szlacheckie – zaprosili gości. Program artystyczny zaprezentowany podczas uroczystości nawiązywał do historii Szkoły. Zaproszeni goście mieli okazję przekonać się o tym, jak wiele talentów kryją w sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Uczestnicy gali obejrzeli film przybliżający historię Szkoły oraz dawne i obecne osiągnięcia jej uczniów i nauczycieli.

W czasie uroczystości zostały odczytane przysłane z okazji Jubileuszu adresy okolicznościowe, m. in. od Prezesa Rady Ministrów p. Beaty Szydło, Ministra Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej, Marszałka Województwa Małopolskiego p. Jacka Krupy, Starosty Tarnowskiego p. Romana Łucarza oraz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Jubileuszu zakończyły się mniej formalnym wydarzeniem, koncertem popularnej artystki – Majki Jeżowskiej, który w założeniach organizatorów miał być prezentem dla uczniów. Odbył się on w piątek 6 października w godzinach przedpołudniowych.

200-lecie Szkoły Podstawowej było doniosłym wydarzeniem dla społeczności Zakliczyna, bowiem od czasu powstania aż do dziś placówka ta jest ważnym ośrodkiem kształcenia i wychowania. Oparta na historii i tradycji oraz na niezmiennych wartościach, „wypuściła w świat” wiele pokoleń młodych ludzi. Znamienitymi absolwentami Szkoły są m.in. Błogosławiony o. Krystyn Gondek – zmarły męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym w Dachau, prof. Jan Boczek – światowej sławy akarolog, Doktor Honoris Causa SGGW w Warszawie, prof. Stanisław Konturek – wybitny fizjolog, gastroenterolog, emerytowany profesor Katedry Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prorektor UJ, płk Stefan Mazur – żołnierz Armii Krajowej ps. „Borowy”, Marek Gołąb – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Meksyku.

Jubileusz stanowił również wspaniałą okazję do tego, aby w gronie kolegów, koleżanek oraz nauczycieli i zaproszonych gości powspominać piękne lata dzieciństwa i młodości spędzone w murach tej placówki. Okazję do tego dawała również publikacja przedstawiająca historię Szkoły, przygotowana przez nauczycieli na okoliczność Jubileuszu, którą każdy z zaproszonych gości otrzymał podczas uroczystości.

Sprawna organizacja uroczystości jubileuszowych była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wzorowo wywiązały się ze swoich obowiązków. Pragnę serdecznie podziękować głównemu koordynatorowi p. Annie Okońskiej, a także całemu zespołowi organizacyjnemu, tj.: Krystynie Sienkiewicz-Witek, Sławomirowi Ramianowi, Rafałowi Łopatce, Iwonie Brożek, Grażynie Gwiżdż, Ewie Jednorowskiej, Annie Antosz, Katarzynie Pach, Bogusławowi Wróblowi, Justynie Iwaniec, Urszuli Gołąb.

Dziękuję wszystkim nauczycielom wspomagającym organizację Jubileuszu, nauczycielom-emerytom, ks. proboszczowi Pawłowi Mikulskiemu, katechetom, oazie rodzin, pracownikom administracji i obsługi Szkoły, uczniom za piękne występy artystyczne, chórowi szkolnemu pod kierownictwem p. Adama Pyrka, pocztom sztandarowym – w szczególności emerytowanym nauczycielom, Radzie Rodziców i wszystkim zaangażowanym rodzicom oraz Samorządowi Uczniowskiemu.

Dziękuję Panu Burmistrzowi za ufundowanie okolicznościowych tabliczek, a także za pomoc organizacyjną związaną z udziałem w Jubileuszu Małopolskiego Kuratora Oświaty i posłów na Sejm RP.

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich sponsorów – osób fizycznych i firm, które finansowo wsparły nasze jubileuszowe uroczystości.

Dyrektor Szkoły