Dobre nawyki, lepsze zdrowie - promocja zdrowia w ZSPIG

certyfikat malopolskiej szkoly promujacej zdrowie

Mówiąc o promocji zdrowia mamy na myśli wszelkie działania mające na celu wdrażanie do zdrowego stylu życia, kształtowanie czynników środowiskowych i osobniczych prowadzących do poprawy stanu zdrowia oraz wyrabianie nawyków i postaw dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. Pojęcie „promocja zdrowia” po raz pierwszy użył Henry Siegerist w roku 1945 umieszczając go jako jeden z głównych czterech filarów medycyny, obok zapobiegania chorobom, leczenia chorób i rehabilitacji. Utożsamiał wówczas promocję zdrowia z szeregiem działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji. Mając powyższe na uwadze uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie od kilku lat prężnie działają w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Podejmowane zadania i przedsięwzięcia realizowane są przez całą społeczność szkolną, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły. Duży wkład pracy, kreatywność i zaangażowanie przyczyniło się do uzyskania przez naszą szkołę certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym w ZSPiG w Zakliczynie podejmowane były również liczne działania na rzecz poprawy stanu zdrowia uczniów, przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania, kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Podsumowując pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017 chcielibyśmy zaproponować innym szkołom kilka pomysłów na ciekawe i wartościowe działania i przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Jedną z naszych propozycji są obchody „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”. W ramach tego działania zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia: warsztaty wypieku „blachorzy” połączone z wycieczką krajoznawczo-turystyczną do Zalipia, warsztaty szkolne „Pieczemy chleb na zakwasie”, wystawa szkolna – „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2016”, stoisko degustacyjne dla rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły przygotowane podczas wywiadówki szkolnej.

pieczemy_blachorze poznajemy_rodzaje_zboz_i_histori_wypieku_chleba zajecia_warsztatowe stoisko_degustacyjne_na_wywiadowce_szkolnej.


Kolejnym działaniem promującym aktywność fizyczną, były obchody „Europejskiego Tygodnia Ruchu”. W tym czasie zorganizowane zostały zajęcia aerobiku, zajęcia ruchowe z trenerem piłki nożnej, aktywne długie przerwy, aktywne godziny wychowawcze, wyjazd na krytą pływalnię do Brzeska oraz wystawa szkolna na temat ruchu. Ponadto w naszej Szkole od kilku lat prężnie działa Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Compass”, które jest promotorem i organizatorem cyklicznych imprez sportowo-turystycznych i atrakcyjnych, aktywnych form spędzania przez uczniów wolnego czasu.

zawody_biegowe.. zajecia_z_kijkami_nordic_walking. wycieczka_rowerowa. rajdy_piesze europejski_tydzien_ruchu. aktywna_godzina_wychowawcza


Naszą propozycją promowania zasad zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety było zorganizowanie m.in. zajęć warsztatowych z dietetykiem, mini-warsztatów zdrowego gotowania dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, czy też kiermaszów zdrowej żywności w czasie dyskotek szkolnych.

warsztaty_-_przygotowanie_sokow
warsztaty_z_dietetykiem_1  warsztaty_zdrowego_odzywiania. 


We wszelkie działania dotyczące profilaktyki zdrowia, podejmowane przez naszą społeczność szkolną, angażowana jest pani pielęgniarka i pani pedagog. Z ich udziałem organizowane są zajęcia warsztatowe, debaty, pogadanki i prelekcje.

warsztaty_z_pielegniarka_szkolna 

W listopadzie z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia członkowie Szkolnego Koła Promocji Zdrowia przeprowadzili wśród społeczności szkolnej wywiad na temat „Palić, czy nie palić – oto jest pytanie”. Zorganizowano również wystawę prac plastycznych pod hasłem „Palenie jest słabe”.

wystawa_szkolna wystawa__szkolna1


Ostatnią naszą propozycją, ważną dla hartowania organizmu i podejmowania wysiłku fizycznego w okresie zimowym, było zorganizowanie „Światowego Dnia Śniegu”. W tym dniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. Odbyły się marszobiegi w terenie ośnieżonym oraz zorganizowane zostały gry i zabawy na śniegu, wyścigi rzędów, sztafety z wykorzystaniem sanek i sprzętu sportowego.

konkurencje_sportowe_na_sniegu rozgrzewka_na_snieg swiatowy_dziemn_sniegu.. swiatowy_dzie_sniegu1Warto dodać, iż uczniowie naszej Szkoły na bieżąco uczestniczyli w organizowanych konkursach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia tj. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”, „Zdrowe odżywianie, podejmuję wyzwanie”, konkursy „Akademii Zielonego Zajączka”, „Palenie jest słabe”.

debata_miedzyklasowa.

Na koniec zachęcamy wszystkich do podejmowania działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, gdyż każdy z nas wie, iż zdrowy umysł i ciało to największy skarb w życiu każdego człowieka. Zdrowy człowiek może więcej, bowiem jest w stanie lepiej uczyć się i pracować, szybciej podejmować decyzje i właściwie reagować na zaistniałe sytuacje życiowe.

 


 
promocja zdrowia w sp?

Profilaktyka i promocja zdrowia to ważne elementy oddziaływania szkoły na prawidłowy rozwój młodych organizmów. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, wyrabianie dbałości o własne zdrowie i kondycję fizyczną to główne cele realizowane przez Koło Promocji Zdrowia działające w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

Jak co roku, w ramach działalności Koła, realizowane są różnorodne działania i przedsięwzięcia wpływające korzystnie na poprawę stanu zdrowia uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Jednym z działań promujących aktywność fizyczną w naszej szkole były obchody „Europejskiego Tygodnia Ruchu” (23-30.IX.2017 r.) W tym czasie zorganizowane zostały zajęcia aerobiku, aktywne długie przerwy, aktywne godziny wychowawcze, gry i zabawy z elementami atletyki terenowej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Dodatkowo dla uczniów klas VII oraz uczniów z oddziałów gimnazjalnych zorganizowano zajęcia ruchowe w terenie m.in. marsze z kijkami nordic-walking, zabawy biegowe wałami Paleśnianki i kompleksu ORLIK, jazdę na rolkach czy też marszobiegi na Białą Górę. Ponadto promując aktywne formy spędzania wolnego czasu członkowie SKKT „Compass” wraz z opiekunami pokonali pieszo szlak górski na trasie: Jaworzyna Krynicka - Hala Łabowska - Łomnica.

Godnym uwagi jest niewątpliwie fakt, iż już od kilku lat członkowie Koła Promocji Zdrowia regularnie organizują uroczyste obchody „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” (16-23.X.2017 r.). W związku z tym, również i w tym roku szkolnym zostały podjęte ciekawe działania. Na początku uczniowie z klas III Szkoły Podstawowej zapoznali się z etapami powstawania chleba – samodzielnie siejąc różne gatunki zbóż. Następnie starsze klasy gimnazjalne uczestniczyły w warsztatach wypieku chleba oraz zorganizowały szkolną wystawę dotyczącą historii chleba. Dodatkowo zostało również przygotowane stoisko degustacyjne podczas wywiadówki szkolnej dla rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

W związku z realizacją przez naszą Szkołę programów edukacyjnych tj. „Śniadanie Daje Moc” i „Mam kota na punkcie mleka” zostały zorganizowane różnorodne przedsięwzięcia. Jednym z nich były uroczyste obchody „Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania” pod hasłem: „Śniadanie Daje Moc”, który przypadł 8 listopada 2017 r. W tym dniu uczniowie klas III i VII Szkoły Podstawowej wraz z zaproszonymi rodzicami wspólnie przygotowywali odżywcze i zdrowe posiłki. Uroczyste śniadania zorganizowane były w formie stołów szwedzkich podzielonych na 4 kategorie: owocowa wyspa, warzywny ogród, tęczowe soki i mleczny raj. Na wspólną degustację przygotowanych potraw zostali również zaproszeni goście: pani pielęgniarka, pani intendentka i pani pedagog. Uroczyste śniadania zostały poprzedzone turniejem wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania.

Na koniec warto dodać, iż starania członków Koła Promocji Zdrowia zostały docenione w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „CZAS NA ZDROWIE”, w którym to nasza grupa projektowa otrzymała wyróżnienie zajmując 5 miejsce na 137 szkół z całego kraju sklasyfikowanych w konkurencji konkursowej.

dyplom

Dbajmy więc o nasze zdrowie i prawidłowy rozwój własnego organizmu. Angażujmy się w różnorodne przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Starajmy się, aby nasze wspólne działania doprowadziły do stworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska szkolnego zapewniającego uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dobre warunki nauki i pracy.

Koła Promocji Zdrowia

promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp promocja zdrowia w sp
« poprzedni artykuł   następny artykuł »