Kalendarium

03.11.1817 - Utworzenie Szkoły Trywialnej w Zakliczynie na podstawie deklaracji wydanej przez Hrabinę Justynę Lanckorońską.

1873 - Hrabia Karol Lanckoroński przekazuje plac w Rynku, na utworzenie Szkoły czteroklasowej.

20.11.1879 - Poświęcenie nowego budynku szkoły w Rynku.

1912 - Rozbudowa szkoły. Dodanie klasy piątej.

29.12.1963 - Oficjalne oddanie do użytku nowego gmachu szkolnego przy ul. Malczewskiego 56.

1997 - Otwarcie nowego skrzydła szkoły.

31.08.1999 - Połączenie Szkoły Podstawowej z Gimnazjum w Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – Uchwała Nr XII/104/99 Rady Gminy w Zakliczynie.

2001 - Oddanie do użytku pomieszczeń szatni w nowym skrzydle szkoły.

26.04.2001 - Nadanie Szkole Podstawowej imienia Lanckorońskich – Uchwała Nr XXVIII/258/2001 Rady Gminy w Zakliczynie.

2001 - Po 38 latach klasy I-III wracają do starego wyremontowanego budynku w centrum Zakliczyna - Rynek 15.

16.05.2007 - Nadanie i poświęcenie sztandaru Szkoły.