Logopeda

mgr Dorota Poręba

Poniedziałek 8.15 - 14.45

Wtorek 7:15 - 14.45

Środa 8.15 - 14.45

Czwartek 12:30 - 14.30

Piątek 8.15 - 9.45

Zadania logopedy szkolnego:

1. Logopeda organizuje zajęcia terapii i pomoc logopedyczną na terenie szkoły.

2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy przeprowadzanej przez logopedę w szkole.

3. Profilaktycznie logopeda szkolny przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.

4. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Czas pracy z dzieckiem wynosi od 20 do 40 minut.

5. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem.

6. Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci w szkole należą: dyslalie (np.: rotacyzm, sygmatyzm), jąkanie oraz opóźnienia rozwoju mowy związane z upośledzeniem umysłowym lub cechami autystycznymi dziecka.

7. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

8. Logopeda współpracuje z rodzicami ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.