Świetlica/stołówka

swietlica szkolna wyposażenie świetlicy

Przy Szkole działa świetlica szkolna do której uczęszczają uczniowie klas 0-VIII.

Opiekunami są panie: Dorota Pawłowska, Karolina Grzegorczyk.

Świetlica otwarta jest codziennie w godzinach od 7.30 - 8.00 i 11.00 - 16.30.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach oraz stworzenie warunków do wypoczynku, reklaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia zadań domowych.

Pomieszczenie świetlicy połączone jest ze stołówką szkolną.

Obiady wydawane są w godzinach od 11.00 do 12.30.

Dzieci mają możliwość wykupienia: pełnego obiadu, I lub II dania.

Duża grupa uczniów korzysta z obiadów bezpłatnych finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Odpłatność za obiady przyjmowana jest do 10 dnia każdego miesiąca przez intendentkę p. Marię Kafel w budynku szkolnym przy ul. Malczewskiego 56.