Gabinet pielęgniarki

gabinet pielegniarki doposazony w ramach projektu „Gabinet profilaktyki zdrowotnej”

Realizacja projektu „Gabinet profilaktyki zdrowotnej”

W 2017 r. Gmina Zakliczyn wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie wyposażenia w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w tych gabinetach na terenie szkół. Projektem tym objęta została również Szkoła Podstawowa w Zakliczynie. Otrzymaliśmy maksymalną możliwą kwotę, tj. 6 700,00 zł na doposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej. Zakupiono sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w tym: przenośną apteczkę pierwszej pomocy, wagę elektryczną, szyny Kramera, ciśnieniomierz, szafkę medyczną, tablice typu ISHIHARY, oraz wiele środków opatrunkowych i farmaceutyków niezbędnych do niesienia doraźnej pomocy przedlekarskiej.

Godziny pracy gabinetu pielęgniarki szkolnej

Poniedziałek 9.00 - 13.00

Wtorek 9.00 - 13.20

Środa 9.00 - 13.30

Czwartek 9.00 - 14.00

Piątek 9.00 - 14.00

Grafik może ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn.

Profilaktyczna opieka przedlekarska sprawowana przez pielęgniarkę środowiskową szkolną w środowisku nauczania i wychowania w gabinecie szkolnym obejmuje:

1. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.

2. Wykonywanie szczepień ochronnych (prowadzenie dokumentacji).

3. Wykonywanie testów przesiewowych i kierowanie uczniów z dodatnim wynikiem do poradni specjalistycznych.

4. Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej.

5. Prowadzenie poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi i społecznymi.

6. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów.

7. Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami klas, oraz nauczycielami wychowania fizycznego.

8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

9. Podawanie leków dozwolonych bez zlecenia lekarza.

10. prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia.

11. Kwalifikacje do zajęć wychowania fizycznego.

12. Analiza stanu zdrowia uczniów w szkole.

13. Indywidualne rozmowy - uczenie na tematy dotyczące dojrzewania - porady.