Adresy Okolicznościowe

skan okolicznościowego adresu od Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło skan okolicznościowego adresu od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej skan okolicznościowego adresu od Małopolskiej Kurator Oświaty skan okolicznościowego adresu od Senatora RP Kazimierza Wiatra skan okolicznościowego adresu od Poseł Józefy Szczurek Żelazko skan okolicznościowego adresu od Posła Włodzimierza Biernackiego skan okolicznościowego adresu od Poseł Urszuli Augustyn skan okolicznościowego adresu od Starosty i Zarządu Powiatu Tarnowskiego skan okolicznościowego adresu od Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka skan okolicznościowego adresu od OSP w Zakliczynie skan okolicznościowego wpisu od Stefana Mazura ps. Borowy