200-lecie SP Zakliczyn
Szkoła Podstawowa
Kliknij, aby otworzyć Menu

ZSPIG - Informacje o ZSPiG

Informacje o ZSPiG

szkoa2


Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie (ZSPiG) w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września 1999 roku. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie oraz Gimnazjum im. bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie.

ZSPiG w Zakliczynie posiada trzy obiekty szkolne.

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej uczą się w odrębnym budynku w centrum Zakliczyna. Znajduje się tam 8 sal lekcyjnych, świetlica, stołówka, biblioteka, gabinet logopedy oraz zastępcza sala do zajęć wychowania fizycznego.

W drugim budynku, położonym przy ul. Malczewskiego 56 uczą się dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum.
Znajdują się w nim 24 sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, szkolne centrum multimedialne, świetlica ze stołówką, biblioteka z czytelnią, gabinet pedagoga oraz gabinet pielęgniarki. Obiekty sportowe to duża hala umożliwiająca prowadzenie zajęć dla trzech grup równocześnie, mała sala gimnastyczna oraz salka gimnastyki korekcyjnej. Obydwie sale gimnastyczne posiadają zaplecza socjalne dla uczniów i nauczycieli. Przy tym budynku szkolnym usytuowane są asfaltowe boiska do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki.
Ze szkołą sąsiaduje park zwany „Zieloną Świetlicą” umożliwiający prowadzanie wielu zajęć na świeżym powietrzu.

W trzecim budynku szkolnym mieści się Szkoła Filialna w Charzewicach. W szkole tej w trzech salach lekcyjnych uczą się w klasach łączonych dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Każdy uczeń ZSPiG poznaje języki obce. Nasi uczniowie bywają laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, zdobywają także czołowe lokaty w zawodach sportowych.
Uczniowie zrzeszeni są w wielu organizacjach szkolnych. Prężnie działają samorządy uczniowskie obu szkół.

Tworzymy szkołę bliską, ciekawą, przyjazną i otwartą. Uczniowie czują się tu dobrze i bezpiecznie. Zapoczątkowaliśmy ruch wolontariatu na rzecz ludzi starszych i chorych.

Posiadamy młodą, ale dobrze przygotowaną, ambitną i twórczą kadrę pedagogiczną.

W ZSPiG zatrudnionych jest 68 nauczycieli oraz 20 pracowników obsługi.

 


Copyright 2007-2018 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek