200-lecie SP Zakliczyn

ZSPIG - Organizacje szkolne

Organizacje szkolne w ZSPIG  


(Kliknij nazwę wybranej organizacji, aby dowiedzieć się więcej)

Liga Ochrony Przyrody
przy ZSPiG w Zakliczynie

lop


Opiekun koła – mgr Marta Gniewek

Koło liczy 14 członków.

Zadania koła:

1. Pomoc zwierzętom i ptakom podczas zimy
• Zbiórka karmy dla zwierząt leśnych,
• Budowa karmników dla ptaków,
• Dokarmianie ptaków.
2. Edukacja ekologiczna:
• apele, sukcesyjnie zmieniano gazetkę o tematyce przyrodniczo – ekologicznej.
• szkolny konkurs wiedzy ekologicznej - przeprowadzono konkurs przyrodniczy w kategoriach klas IV, V, VI.
• Konkurs ekologiczno – plastyczny z okazji obchodów „Dnia Ziemi”
3. Ukwiecanie szkoły:
• dbanie o rośliny doniczkowe w szkole.
4. Hodowla rybek akwariowych i żółwia
5. Współpraca ze środowiskiem:
• Współpraca z Kołem Łowieckim "Melsztyn".
• Udział w konkursie wieńców w Łowczówku
• Udział w konkursie o tematyce związanej z bitwą pod Łowczówkiem w Gromniku.
• Udział w projekcie „Młodzi odpowiedzialni”
• Współpraca z kołem Ekologa przy Gimnazjum w Zakliczynie
• Zorganizowanie pokazu owadów, płazów, gadów egzotycznych i krajowych.
• Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii – współpraca z „Ekotar”

lop2  image001

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne COMPASS rozpoczęło swoją działalność przy Gimnazjum w Zakliczynie 1 marca 2000r.

Cieszymy się popularnością, ponieważ do chwili obecnej zostało wydanych 220 legitymacji członkowskich PTTK.

W obecnym roku szkolnym Koło liczy 62 członków.


W latach 2000-2007 zorganizowaliśmy ponad 90 imprez krajoznawczo – turystycznych. Były to rajdy, złazy, obozy sportowe i wędrowne, uroczystości patriotyczne, treningi, wyjazdy na basen, do kina, na wystawy itp.

Podczas naszych imprez preferujemy turystykę górską.
Przeszliśmy "z buta" całe Beskidy, Pieniny,
Tatry Polsko-Słowackie i Małą Fatrę…
 
W każdym roku czynnie  uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych na Mogile, Jamnej oraz Łowczówku.
 
Zwiedziliśmy również piękne stolice europejskie: Pragę, Wiedeń, Budapeszt oraz Warszawę.

Wycieczki i rajdy to nie wszystko. Wspinamy się na sztucznych ścianach, startujemy w zawodach Biegu na Orientacje, uczestniczymy w wielu kursach z zakresu pierwszej pomocy.

Od 5 lat jesteśmy organizatorami:
"Sztafety Pamięci" Zakliczyn – Łowczówek
oraz Eliminacji Oddziałowych OMTTK. 
 
Nasze osiągnięcia:
• Laureaci Finału Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy SKKT" za rok 2005 
  - I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
• Laureaci XI i XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczo-Turystycznego "Poznajemy Ojcowiznę" oraz główna nagroda Grand Prix w XIV Edycji (2007)
• Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Krajoznawczo-Turystyczny – trzykrotnie I miejsce etap powiatowy, w 2007 – I miejsce w województwie oraz finaliści na szczeblu ogólnopolskim

 image003

Zarząd Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego

 
image002

PREZES: Bożena Kapałka
WICEPREZES: Julita Szczepanik
SKARBNIK: Paulina Nosek
SEKRETARZ: Grzegorz Flakowicz
CZŁONEK: Angelika Rosiek
KRONIKA: Paula Woźniak, Klaudia Świerczek
GAZETKA: Sylwia Kapusta, Ewelina Kocik, Katarzyna Wach
WEBMASTER: Maciej Batko
OPIEKUNOWIE:  Irena Flakowicz, Janusz Flakowicz – przewodnik górski
 
Szczegółowe informacje na prowadzonej przez nas stronie internetowej: http://www.skkt.compass.prv.pl/


SKKT-PTTK nr 19
przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie


Szkolne Koła Krajoznawczo - Turystyczne nr 19 przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie powstało w kwietniu 2004 roku.

Obecnie należy do koła 17 uczniów z klas IV - VI.

Opiekunem koła jest mgr Dorota Poręba.

Lubimy wspólnie spędzać wolny czas, poznawać nowe miejsca i zdobywać nowe szlaki. Uczestniczymy w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych, jeździmy do muzeów, kina, czynnie spędzamy czas na łonie natury. Bierzemy udział w różnych konkursach, w których osiągamy sukcesy.

Oto nasze osiągnięcia:
- I miejsce w IV Edycji konkursu Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny w kategorii szkół podstawowych - 2004r.
- I miejsce w eliminacjach powiatowych XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK 2004r.
- I miejsce w eliminacjach powiatowych XXXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK 2005r.
- II miejsce w konkursie wiedzy o Łowczówku 2006r.
- II miejsce w konkursie wieńców nagrobnych Łowczówek 2005r.
- I miejsce w konkursie wieńców nagrobnych Łowczówek 2006r.
- II miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu Poznajemy Ojcowiznę - 2006r.
- III miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 2006r
- I miejsce w konkursie recytatorskim poezji górskiej 2007r - Monika Czech

Mieszkamy w pięknej, malowniczej okolicy. Ziemia Zakliczyńska ma bardzo bogatą historię. Jest tu wiele ciekawych miejsc do poznania i nowych szlaków do zdobycia. Flora i fauna naszych lasów może służyć do poszerzania wiadomości z przyrody, biologii, geografii i historii. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej miejscowości i okolic.

Członkowie SKKT - PTTK nr 19 w Zakliczynie


Szkolne Koło Promocji Zdrowia przy Gimnazjum


Szkolne Koło Promocji Zdrowia rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2003/2004.

CELE:

1. Propagowanie zdrowego stylu życia:
• Organizacja aktywnych form wypoczynku,
• Informowanie o różnorodności zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania,
• Realizacja przedsięwzięcia "Rowerem po Pogórzu",
• Wdrażanie do pracy na rzecz najbliższego otoczenia i środowiska.

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami i rodzicami w zakresie promocji zdrowia.

• Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Tarnowie,
• Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie,
• "LIFE- SAVER" Ratownik Życia w Tarnowie,
• Uzdrowisko Kopalnia Soli w Bochni,
• Gminna Komisja d/s Profilaktyki w Zakliczynie,
• SKKT- "COMPASS" Gimnazjum w Zakliczynie.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

RUCH (aktywność ruchowa),
WŁAŚCIWY STYL ODŻYWIANIA,
DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ OSOBISTĄ, OTOCZENIA ORAZ ŚRODOWISKA,
ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW,
ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA (pierwsza pomoc przedlekarska)

W roku szkolnym 2007/2008 w kole jest 23 członków


ZARZĄD KOŁA


Prezes: Weronika Ludwa
Z-ca: Dajana Wojtanowicz
Sekretarz: Roksana Stankowska
Skarbnik: Katarzyna Nosek, Małgorzata Niemiec
Prowadzenie kroniki: Ewelina Suchan, Aneta Migdał

Opiekun koła: Halina Kochan


Szkolne Koło Promocji Zdrowia "Zdrowo żyj" przy Szkole Podstawowej


Koło rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2005/2006. Zostało utworzone przez nauczycieli wychowania fizycznego Panią Anetę Tabiś-Hofman i Annę Antosz.

Członkami Szkolnego Koła Promocji Zdrowia "Zdrowo żyj" są uczniowie  klas IV-VI Szkoły Podstawowej.

Celem nadrzędnym koła jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań (stylu życia) i nawyków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.

Od początku swojej działalności działacze i członkowie koła realizowali następujące przedsięwzięcia:
- Kiermasze zdrowej żywności pod hasłem "Choć jedna złotówka dla odrobiny zdrówka",
- Szkolne rozgrywki sportowe takie jak: "Dwa ognie", Halowa piłka nożna, Piłka siatkowa,
- Turnieje sportowe: "Turniej Miast i Gmin", Turniej Halowej Piłki Nożnej "Witamy wiosnę na sportowo",
- Całoroczne przedsięwzięcie pt. "Ruch to zdrowie" mające na celu wdrażanie zieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz poprawę ogólnej sprawności fizycznej dzięki systematycznemu uprawianiu sportu.
- Całoroczne przedsięwzięcie pt. "Zdrowo żyj, zdrowo się odżywiaj" którego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania się.
- Całoroczne przedsięwzięcie pt. "Spędzaj czas wolny na sportowo" mające na celu wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym.
- Całoroczne przedsięwzięcie pt. "Aktywnie wypoczywaj i zdrowo się odżywiaj" którego celem było promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia.

Ponadto członkowie koła uczestniczyli w organizowanych corocznie konkursach plastycznych o tematyce zdrowotnej i sportowej, akcji reklamowej w kinie "Marzenie" w Tarnowie mającej na celu wdrażanie dzieci i młodzieży do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, jak również w wycieczkach do kopalni soli w Wieliczce,  rowerowych wycieczkach do Czchowa i Jamnej, oraz w szkole  zdrowego gotowania.

Uczniowie klas VI brali udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, a dziewczęta w warsztatach pt. "Między nami kobietkami".

Wyznaczone zadania koło realizowało poprzez przygotowanie gazetek tematycznych, udział dzieci w zajęciach sportowo – rekreacyjnych i tanecznych.


Uczniowski Klub Sportowy „GULON”


Zebranie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gulon” przy Szkole Podstawowej odbyło się w dniu 16.11.1995 roku. 

UKS „GULON” jako stowarzyszenie z osobowością prawną, został wpisany do rejestru Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie pod nr 207 z dnia 22.XI.1995r.

W związku z reformą systemu edukacji i reformą administracyjną nastąpiła zmiana wpisu w dniu 6.IX.2000r. i klub został wpisany do ewidencji UKS-ów prowadzonej przez Starostę Powiatu Tarnowskiego pod nr 10/UKS/2000 jako Uczniowski Klub Sportowy „Gulon” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Prezesem Klubu jest od momentu powstania do chwili obecnej Ryszard Okoński, a sekretarzem Anna Okońska. Liczba członków klubu wynosi co roku około 100 osób.

Do najważniejszych działań podejmowanych przez klub należy zaliczyć:

*  w zakresie organizacji imprez
 - współorganizacja gminnego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Zakliczyn,
 - organizacja imprez szkolnych dla uczniów Gimnazjum w Zakliczynie w tenisie stołowym, biegach przełajowych, halowej piłce nożnej i piłce siatkowej,
- organizacja imprez dla mieszkańców Gminy Zakliczyn -  turnieje szachowe, tenisa i inne,
- współorganizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z Powiatu Tarnowskiego poprzez organizację powiatowych zawodów w tenisie stołowym, biegach przełajowych, piłce nożnej i mini piłce nożnej,
- organizacja innych imprez sportowych np. turniejów Coca-Cola Cup, szachowych, tenisa itp.
 
* w zakresie organizacji szkolenia sportowego
- prowadzenie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce i piłce nożnej,


* w zakresie promocji

- przygotowywanie materiałów o działalności stowarzyszenia, organizowanych imprezach i działalności  i publikacja ich w Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, czasopiśmie gminnym Głosiciel i innych,

* w zakresie organizacyjnym
- prowadzenie przy UKS-ie działalności Klubu Olimpijczyka "OLIMP",
- prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej i składanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

* w zakresie współpracy
- współpraca z Urzędem Miejskim w Zakliczynie,
- współpraca z RCTiDK w Zakliczynie,
- współpraca ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie,
- współpraca z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Tarnowie i Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie,
- współpraca z Małopolską Radą Olimpijską i Polskim Komitetem Olimpijskim,
- współpraca z innymi stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

Efektami działalności jest między innymi otrzymanie nagród w postaci:

- w 1996 roku zestawu sprzętu do lekkiej atletyki,
- w 1997 roku nagroda w postaci zestawu  sprzętu do piłki nożnej,
- w 2000 roku nagroda dla najlepszego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy gimnazjum w województwie małopolskim – sprzęt wartości 10.000 złotych,
- w 2002 roku nagroda w postaci obozu dla 10 członków klubu w Borowicach k/ Szklarskiej Poręby,
- w 2004 roku nagroda w postaci obozu dla 10 członków klubu w Przesiece k/ Jeleniej Góry.

Do najważniejszych osiągnięć sportowych członków klubu należy:

- udział drużyny UKS "GULON" Zakliczyn w rozgrywkach IV ligi tenisa stołowego w latach 2001 i 2002,
- zajęcie I miejsca w  Turnieju Piłki Nożnej – Halowych Mistrzostwach Tarnowa drużyny UKS "GULON" Zakliczyn,
- zajęcie I miejsca w  Turnieju Piłki Nożnej – XIV Mundialiku -  Mistrzostwach Tarnowa drużyny UKS "GULON" Zakliczyn,
 - zajęcie I miejsca w  Turnieju Piłki Nożnej klas IV im. Marka Wielgusa  na szczeblu powiatu tarnowskiego i IX w województwie małopolskim,
- zajęcie III miejsca w  Turnieju Piłki Nożnej klas I-III  "Z podwórka na stadion" na szczeblu powiatu tarnowskiego,
- czołowe lokaty w turniejach szachowych takich jak "Złota Wieża", "Turniej o Źrebiątko" i inne,
- czołowe lokaty w zawodach lekkoatletycznych i w biegach przełajowych na szczeblu powiatu i województwa.

gulon002gulon001


Drużyna UKS "Gulon" Zakliczyn odbiera puchar za zwycięstwo w Halowych Mistrzostwach Tarnowa

Do najważniejszych osiągnięć organizacyjnych klubu członków klubu należy:

- organizacja I Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn,
 z okazji przywrócenia praw miejskich dla Zakliczyna z udziałem 86 szachistów z całej Polski,
- organizacja Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiady Młodzieży w szachach z udziałem ponad 150 zawodników z Małopolski,
-organizacja kilkakrotnie Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego w powiecie tarnowskim z udziałem Starosty Tarnowskiego i władz powiatu,
- organizacja imprez gminnych i powiatowych  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
gulon003gulon004
Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada Młodzieży w Szachach – Zakliczyn 2007


Uczniowski Klub Sportowy "Jordan"

Uczniowski Klub Sportowy Jordan zrzesza uczniów Gimnazjum im. Bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie. Klub Powstał w 2002 roku i jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Powiatu Tarnowskiego.

Założycielem i prezesem klubu jest mgr Agnieszka Aksamit – Biel, sekretarzem mgr Małgorzata Kraj. Obecnie do UKS-u należy 89 uczniów.

Zarząd klubu współpracuje z różnymi instytucjami w celu pozyskiwania funduszy oraz sprzętu na prowadzenie działalności sportowej:
• Polski Związek Łuczniczy w Warszawie- w 2004 r klub otrzymał 4 łuki, 4 komplety strzał,
• Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych- w październiku 2007 r. klub otrzymał sprzęt sportowy o łącznej kwocie 5 tyś złotych,
• Polskiego Związku Gimnastyki- w 2005 r. klub otrzymał ścieżkę akrobatyczną,
• współpracował z Urzędem Miejskim w Zakliczynie w celu pozyskania środków finansowych na działalność UKS Jordan.

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.


Uczniowski Klub Sportowy "Pogórze"

UKS "Pogórze" działający przy Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Tarnowskiego 28.03.2002 r. Jest to więc data rozpoczęcia działalności klubu.

Założycielami Klubu byli:

Prezes UKS „Pogórze” – Anna Antosz
Sekretarz UKS „Pogórze” – Aneta Tabiś-Hofman
Członek Zarządu UKS „Pogórze” – Mieczysław Krakowski
Członek Zarządu UKS „Pogórze” – Ewelina Górnikiewicz
Członek Zarządu UKS „Pogórze” – Justyna Iwaniec.


UKS „Pogórze” zrzesza uczniów Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Obecnie w klubie tym istnieją następujące sekcje sportowe:
• piłka koszykowa
• piłka siatkowa
• piłka ręczna.


Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

UKS „Pogórze” opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy. Do zadań klubu realizowanych w roku szkolnym można zaliczyć:
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej, piłki siatkowej i piłki ręcznej w wymiarze 4 godzin tygodniowo: dwie godziny w tygodniu - trening dziewcząt (prowadzący p. Anna Antosz) i dwie godziny w tygodniu – trening chłopców (p. Aneta Tabiś-Hofman),
• organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych, wyjazdów na basen oraz wycieczek rowerowych,
• współpraca z UKS "Gulon", UKS "Jordan" w corocznym organizowaniu "Dnia Sportu" połączonym z "Dniem Dziecka",
• systematyczne przygotowywanie członków klubu, oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim (indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, tenis stołowy - indywidualnie i drużynowo, mini–piłka nożna, mini–siatkówka, mini–koszykówka, mini–piłka ręczna, halowa piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny).

Od początku swojej działalności zarząd UKS "Pogórze" współpracuje z Polskim Związkiem Gimnastycznym i Polskim Związkiem Koszykówki, dzięki czemu Klub uzyskał darmowy sprzęt do gimnastyki i koszykówki, z którego korzystają uczniowie trenujący w klubie.

Członkowie UKS "Pogórze" w ostatnich latach brali udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Największe sukcesy sportowe przedstawiają się następująco:
• III miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych (marzec 2003 r.)
• III miejsce w Mistrzostwach Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych – drużyna chłopców i dziewcząt (kwiecień 2003 r.)
• III miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Coca-Cola Cup 2003 (czerwiec 2003 r.)
• IV miejsce w Finale Powiatowym Piłki Ręcznej Dziewcząt (marzec 2004 r.)
• III miejsce w Finale Powiatowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych – drużyna dziewcząt (kwiecień 2004 r.)
• II miejsce w Finale Powiatu w Piłce Nożnej chłopców (maj 2004 r.)
• III miejsce w Finale Powiatowym w Indywidualnych Biegach Przełajowych – zdobył Dominik Nadolnik – uczeń kl. V a (październik 2005 r.)
• III miejsce w XIV Ulicznym Biegu Niepodległości – zdobył Piotr Dziedzic – uczeń kl. VI a (listopad 2005 r.)
• II miejsce w Finale Powiatu w szachach – zdobyła Magdalena Bober – uczennica kl. VI a (styczeń 2006 r.)
• III miejsce w XV Ulicznym Biegu Niepodległości – zdobył Maciej Kusiak – uczeń kl. V b (listopad 2006 r.)
• III miejsce w Finale Powiatu w Piłce Nożnej chłopców (maj 2007 r.)
• III miejsce w Finale Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców (listopad 2007 r.).

Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!
Ze sportowym pozdrowieniem: Zarząd UKS "Pogórze".

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek