Mali Mistrzowie zdobywają sprawności

malymistrz - saneczkarz

Od początku roku szkolnego 2016/2017 w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie realizowany jest program „Mały Mistrz”. To jeden z kilku programów popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, które Ministerstwo Sportu i Turystyki proponuje najmłodszym Polakom. Program ten ma na celu poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III. Ma za zadanie również promować nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych, zgodnych z nową podstawą programową. Zajęcia prowadzone w ramach programu „Mały Mistrz” mają na celu także monitorowanie sprawności fizycznej uczniów, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków, jak również zachęcanie młodych sportowców do podejmowania nowych form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Program „Mały Mistrz” obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, tj. rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz, saneczkarz-narciarz-łyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta, pływak-wodniak. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki (sporty) realizowane są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Mając powyższe na uwadze, od początku roku szkolnego uczniowie klasy I a i I b realizowali wytyczne tego ogólnopolskiego programu. We wrześniu każdy uczeń pokonał wszystkie próby minitestu sprawności fizycznej, tj. bieg wahadłowy 10 x 5 m, zwis na drążku oraz marszobieg w terenie naturalnym. Każdy pierwszoklasista w poszczególnych testach sprawnościowych dawał z siebie wszystko tak, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Na przełomie września i października uczniowie klas I zdobywali sprawność turysty. Uczestniczyli wówczas w grach i zabawach rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem warunków naturalnych najbliższej okolicy szkoły. Poznawali także atrakcje turystyczne naszego regionu w czasie organizowanych wycieczek i rajdów pieszych.

W październiku i listopadzie nasi sportowcy zmierzyli się z nową dla nich dyscypliną, a mianowicie poznawali elementy piłki ręcznej. Wówczas omawiali walory rekreacyjne piłki ręcznej. Uczyli się kozłowania, chwytu i podania piłki do partnera oraz rzutu jednorącz z miejsca. Doskonalili także poznane elementy techniczne w grach i zabawach. 

Następnie nasi „Mali Mistrzowie” zdobywali odznakę siatkarza. Uczyli się przyjmowania prawidłowej postawy siatkarskiej oraz sposobów poruszania się po boisku. Wykonywali ćwiczenia przygotowujące do odbicia piłki sposobem górnym. Uczestniczyli także w organizowanych grach i zabawach z piłką, doskonalących poznane umiejętności techniczne z zakresu siatkówki.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i duże zaangażowanie pozwoliło zdobyć uczniom klas I sprawność piłkarza ręcznego i siatkarza.

Korzystając z pięknej zimowej aury dzieci w czasie zajęć na śniegu zdobyły sprawność saneczkarza. Wzięły udział w kuligu połączonym z zabawami na śniegu, wyścigami saneczkarskimi, ćwiczeniami gimnastycznymi. Zajęcia te były dla uczniów dużą przyjemnością, a jednocześnie dawały okazję do kształtowania umiejętności współpracy w grupach, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, umiejętności dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych, do radzenia sobie z przeciwnościami w trudnych warunkach pogodowych. Zabawy na śniegu niosą dla zdrowia dzieci wiele korzyści, wzmacniają tężyznę fizyczną oraz naturalna odporność. Są okazją do wyrażania nieskrępowanej ekspresji ruchowej.
W organizację kuligu zaangażowali się rodzice. Wspólnie z panem Stanisławem Ziółkowskim, właścicielem Gospodarstwa Agroturystycznego w Kończyskach, przygotowali trasę dla zaprzęgu konnego z saniami i saneczkami oraz ognisko, przy którym dzieci mogły się ogrzać. Zajęcia zakończyły się pieczeniem i konsumowaniem pysznych kiełbasek oraz wspólnymi, integracyjnymi zabawami przy ognisku.

Anna Antosz
Grażyna Gwiżdż
Grażyna Ogonek

 malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz   malymistrz 

« poprzedni artykuł   następny artykuł »