Małopolska - na zielonym szlaku z Mirkiem Koralikiem

plakat projektu

Kolejna edycja projektu o nazwie „Małopolska - na zielonym szlaku z Mirkiem Koralikiem” wykreowanego 3 lata temu przez Małopolską Organizację Turystyczną będzie polegała na prowadzeniu działań edukacyjnych dla dzieci w wieku  wczesnoszkolnym (klasy 1-3) w oparciu o dwa elementy:  tradycyjne wydawnictwo drukowane – komiks oraz połączenie zabawy ruchowej i treści ekoturystycznych wplecionych w grę o charakterze questu. Gra będzie przeprowadzona w terenie. 

W tegorocznej edycji dzieci będą uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, gdzie gośćmi będą przedstawiciele służb ochrony przyrody. Spotkania te będą dotyczyć kształtowania  prawidłowych zachowań na obszarach przyrodniczych objętych ochroną. Dzieci będą również uczyć się właściwych działań sprzyjających ochronie tych obszarów np. segregacja śmieci, ochrona wody czy prawidłowa gospodarka leśna.

Bohaterem wydawnictwa komiksowego oraz questu będzie mały Małopolanin,  Mirek Koralik, bajkowa postać stworzona przez MOT, która będzie przewodnikiem po Małopolsce oraz nauczycielem proekologicznych postaw. Projekt „Małopolska - na zielonym szlaku z Mirkiem Koralikiem”  jest kontynuacją realizowanych z sukcesem przez MOT przedsięwzięć, pod nazwą: „Bajkowa Małopolska”, „Małopolskie Dreptusie”, „Na wesołym małopolskim szlaku z Mirkiem Koralikiem”.  Wyżej wymienione projekty były realizowane w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach poprzednich edycji konkursu „Nasz region – Nasza szansa”. Podczas ich realizacji  MOT wydał bajkę dla dzieci pod nazwą „Przygód Kilka Koralika Mirka”, przewodnik dla dzieci po Małopolsce pod nawą  „Spacerów kilka Koralika Mirka” oraz mapę kolorowankę dla dzieci z atrakcjami turystycznymi Małopolski.

W ciągu 3 lat projektem objętych zostało już około 1300 dzieci z małopolskich przedszkoli. W tym roku obejmie on 19 małopolskich szkół podstawowych (po jednej szkole z każdego powiatu) w tym 6 szkół, w których będzie przeprowadzona zabawa questowa.