200-lecie SP Zakliczyn

SP - Wizja i misja

Wizja Szkoły Podstawowej
w Zakliczynie 


Szkoła Podstawowa w Zakliczynie w najbliższych latach dążyć będzie do:

1) osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia,
2) zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, duchowego, społecznego i psychicznego,
3) stworzenia odpowiednich warunków materialno – bazowych sprzyjających efektywnej pracy i zawodowemu rozwojowi nauczycieli.
 

Misja Szkoły Podstawowej


Jesteśmy Szkołą, która:

1) zapewnia rzetelną wiedzę i umiejętności,
2) rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywuje ucznia do dalszej nauki,
3) kształtuje umiejętności, które umożliwiają samodzielne uczenie się i ekspresję,
4) umacnia wiarę ucznia we własne siły oraz w zdolności osiągania wartościowych celów i właściwych postaw etycznych,
5) uczy współpracy zespołowej,
6) kształtuje postawy patriotyczne, a także postawy szacunku dla narodowej, i rodzinnej tradycji oraz kultury,
7) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

Model Absolwenta Szkoły


Zadaniem naszej Szkoły jest, aby absolwent:

1) umiał się uczyć i potrafił czerpać z tego przyjemność,
2) był dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum,
3) umiał racjonalnie gospodarować czasem,
4) potrafił skutecznie komunikować się,
5) umiał korzystać ze źródeł informacji,
6) odznaczał się aktywnością, zaradnością, pomysłowością i uczciwością,
7) potrafił praktycznie stosować zasady i przepisy ruchu drogowego,
8) potrafił współdziałać w grupie,
9) był otwarty na potrzeby innych,
10) znał swoje mocne i słabe strony,
11) potrafił godnie reprezentować rodzinę, region i ojczyznę.

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek