Młodzi odwagi - do zdrowego trybu życia !!!

Mając na uwadze troskę o własne zdrowie i kondycję fizyczną nasi uczniowie podejmują różnorodne działania i przedsięwzięcia dotyczące promowania aktywnych form wypoczynku, rozpowszechniania zasad prawidłowego odżywiania, unikania nałogów, a także przestrzegania zasad higieny osobistej i otoczenia. Organizowane przedsięwzięcia, akcje informacyjne i wystawy przygotowywane są zgodnie z kalendarium zdrowia opracowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie.
 
Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie ,,Polska Federacja Producentów Żywności” wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia zaprosili uczniów szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych do realizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”- promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej". 
 
W związku z tym 1 marca zorganizowano uroczyste obchody Światowego Dnia Walki z Otyłością. Wówczas w naszej szkole przygotowano: 
- szkolną Olimpiadę Zdrowia dla uczniów gimnazjum,
- wystawy pod hasłem: „Sól przyjacielem czy wrogiem człowieka?”, ,,Śniadanie w szkole”, ,,Sygnalizator zdrowego żywienia”,
- konkurs międzyklasowy w ramach projektu ,,Jak jemy - tak żyjemy” dla uczniów kl. I a-d gimnazjum,
- wyjazd edukacyjny do Uzdrowiska Kopalni Soli w Bochni.
 
W szkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu wzięło udział 28 uczniów kl. II-III gimnazjum. Najlepszymi okazały się uczennice: 
I miejsce - Sylwia Skurnóg kl. III a,
II miejsce - Martyna Igielska kl. II d, 
III miejsce - Marzena Kurek kl. III c. 
 
Dodatkowo w tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu „Młodzi odwagi – do zdrowego życia!”. Jest to nowy program propagujący zdrowy styl życia i aktywność ruchową młodych ludzi, którego koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazeta Wyborcza i Grupa Kapitałowa ENEA S.A. W związku z realizacją wytycznych programu zadaniem naszej szkoły w tym roku szkolnym będzie:
1) podpisanie Manifestu zdrowego trybu życia,
2) realizacja działań edukacyjnych proponowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji upowszechniających zdrowy styl życia,
3) organizacja kampanii i projektów na rzecz „zdrowszych” sklepików szkolnych oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży.
 
Jednym z działań podejmowanych w ramach realizacji programu było zorganizowanie szkolnego turnieju wiedzy o sporcie i zdrowym odżywianiu. Turniej ten odbył się 6 marca 2013 r. i przeznaczony był dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Reprezentacje klas toczyły wzmagania turniejowe w czterech konkurencjach tj.: test wiedzy, wiersz o zdrowym odżywianiu, kalambury i talerz zdrowia. Członkowie poszczególnych drużyn musieli wykazać się wiedzą z zakresu zasad prawidłowego odżywiania, kreatywnością, sprytem i pomysłowością. 
 
Mimo tego, iż poziom był bardzo wyrównany, spośród siedmiu klas szkoły podstawowej najlepszą drużyną okazała się klasa IV B zajmując I miejsce w turnieju. II miejsce przypadło klasie VI B, natomiast III miejsce zajęła klasa IV A.
 
Zadaniem zrealizowanym w ramach programu ,,Trzymaj Formę” było zorganizowanie w dniu 6 marca 2013 r. międzyklasowego konkursu pod hasłem ,,Jak jemy - tak żyjemy” dla uczniów kl. I a-d gimnazjum. Uczniowie każdej klasy prezentowali przygotowane 3 zadania: plakat, krótką inscenizację oraz własne hasło promujące zdrowy styl życia. Zespoły uczniów wykazały się wiedzą z zakresu zasad właściwego żywienia, kreatywnością, współpracą w grupie. Jury I miejsce przyznało kl. I C, II miejsce zajęła kl. I B a na III miejscu uplasowała się klasa I A. Nagrodzonym klasom wręczono dyplomy i nagrody w postaci owoców i soków.
 
Ponadto w dniach 7-8 marca 2013 r. uczniowie mieli okazję przejść 2-godzinną trasę turystyczną w podziemiach Kopalni Soli w Bochni. Wyjątkowy mikroklimat panujący w komorach solnych korzystnie wpływa na poprawę odporności i łagodzi objawy wielu schorzeń układu oddechowego oraz alergii. Po pobycie w Uzdrowisku Kopalni Soli w Bochni uczniowie aktywnie spędzili czas na basenie w Brzesku. 
 
Niewątpliwie działania podejmowane w ramach realizacji wytycznych programów ,,Trzymaj Formę” oraz „Młodzi odwagi – do zdrowego życia!” prowadzone będą w naszej szkole przez cały rok szkolny. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w ruch na rzecz promocji zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Mamy nadzieję, że dalsze podejmowane przez nas działania wpłyną na zmianę nawyków żywieniowych uczniów, a podejmowanie codziennej aktywności ruchowej będzie miało trwały charakter. 
 
Koordynatorzy projektów szkolnych: Halina Kochan, Anna Antosz, Marta Gniewek, Katarzyna Pach, Anna Woźniak.
 
  
  
  
  
  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »