ZSPiG nagrodzony za promowanie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

1 marca br. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację III edycji projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, realizowanego w szkołach województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Gościem honorowym konferencji był prof. Witold Zatoński autor „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, który wygłosił wykład na temat „Zdrowie Polaków”. Ponadto w konferencji uczestniczyli: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małopolski Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Onkologicznego, przedstawiciele administracji samorządowej województw małopolskiego i podkarpackiego oraz instytucji i szkół. 

Projekt realizowały Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Kuratorium w Tarnowie, przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. W realizację projektu włączyły się organy jednostek samorządu terytorialnego, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, instytucje upowszechniania sportu, szkoły województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Celem projektu było budowanie świadomości onkologicznej i poprawy jakości życia dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym oraz kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Ideą konkursu o tytuł „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” było upowszechnianie w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Kodeksu oraz promocja szkół realizujących najciekawsze działania w tym zakresie.
Sprawozdanie z realizacji projektu w 2012 roku przedstawiła dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Urszula Blicharz, po czym zaprezentowano najlepsze prezentacje multimedialne projektów szkolnych. Wśród najlepszych szkół województwa małopolskiego i podkarpackiego, znalazł się Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, zajmując II miejsce w tej edycji konkursu. Prezentacja multimedialna naszej szkoły okazała się jedną z najciekawszych i profesjonalnie przygotowanych. Wręczenia nagród i dyplomów wyróżnionym szkołom dokonali: Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski, prof. Witold Zatoński oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Nagrodę i certyfikat szkoły upowszechniającej „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” odebrał dyrektor ZSPiG w Zakliczynie Józef Gwiżdż, koordynatorzy projektu: Halina Kochan i Marta Gniewek oraz reprezentacja uczniów: Izabella Kusek z kl. III B Gimnazjum i Zuzanna Kusek z kl. IV B Szkoły Podstawowej w Zakliczynie.
Z całą pewnością do osiągnięcia takiego sukcesu przez naszą szkołę przyczyniła się realizacja różnorodnych projektów i programów oraz podejmowanie długofalowych działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu społeczeństwa promującego zalecenia „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Podejmowane działania i zadania w tym zakresie, szczegółowo przedstawione w konkursowej prezentacji multimedialnej, były pomysłem koordynatorów szkolnych projektu: Anny Antosz, Marty Gniewek i Haliny Kochan. Osobami współdziałającymi w realizacji projektu były: Katarzyna PachAnna WoźniakIrena Flakowicz i Anna Kubacka. Natomiast najbardziej zaangażowanymi uczniami, podejmującymi działania prowadzące do budowania szkoły promującej zalecenia „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” okazali się uczniowie kl. IV B, VI A, VI B Szkoły Podstawowej, uczniowie kl. II D, II E, III C Gimnazjum oraz członkowie SKKT „Compass”.
Konkursową prezentację multimedialną pod względem technicznym przygotowali panowie: Piotr Poręba iBogusław Wróbel. Prezentację można oglądnąć na naszej stronie głównej oraz klikając w ten link..
Miejmy nadzieję, że podejmowane przez naszą szkołę działania przyczynią się do wyrobienia trwałych postaw i nawyków dbałości o zdrowie własne i otaczające nas środowisko. Każdy z nas wie, że zdrowie jest największą i najcenniejszą wartością człowieka i dzięki niemu można realizować swoje marzenia i osiągnąć zamierzone cele. Pamiętajmy zatem, że tylko systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa.
« poprzedni artykuł   następny artykuł »