"OMNIBUS SKOK Jaworzno" - edycja 2012

Dnia 11 grudnia 2012 roku w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56 o godz 10:00 rozpocznie się konkurs „OMNIBUS SKOK Jaworzno” organizowany przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową „Jaworzno”. Konkurs ma charakter międzyszkolny i mogą w nim brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów po dostarczeniu do naszej szkoły karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2012r

Uczniowie szkoły podstawowej klas I –III przedstawiają prace plastyczne przygotowane wcześniej o tematyce związanej z Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- Kredytową „Jaworzno”. Jury konkursu w składzie z pracowników SKOK oceniać będzie prace plastyczne młodszych uczniów oraz ujednolicone testy ,sporządzone wcześniej przez SKOK „Jaworzno”, a wypełnione przez uczestników konkursu. Testy zawierać będą zadania dotyczące działalności SKOK „ Jaworzno” jak również dodatkowe zadania np. z matematyki dostosowane do wieku uczestników konkursu. Testy będą sporządzone dla dwóch kategorii wiekowych: uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniów gimnazjów klas I-III.  Finał konkursu odbędzie się w tym samym dniu, nagradzane zostaną trzy najlepsze prace z każdej kategorii oraz prace wyróżnione zasługujące na uwagę. 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  i publikowanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb związanych z realizacją konkursu. SKOK „Jaworzno” zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich prac i utworów skomponowanych przez uczniów na własne potrzeby marketingowe. 

Materiały konkursowe dotyczące informacji na temat działalności SKOK „Jaworzno” można otrzymać we wszystkich placówkach oraz na stronach internetowych www.skokjaw.pl.  

 W załączniku ->  pdf karta zgłoszenia <-, kórą należy przesłać na adres naszej szkoły:  ZSPiG , Gimnazjum im. Bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn koniecznie z dopiskiem konkurs „SKOK” Jaworzno  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. GWARANTUJEMY CIEKAWE I BARDZO CENNE NAGRODY

« poprzedni artykuł   następny artykuł »