200-lecie SP Zakliczyn

SP - LogopedaLogopeda  

  

mgr Dorota Poręba 
Poniedziałek (Rynek) 9.00 - 14.00
Wtorek (Rynek) 10.00 - 16.00
Środa (Malczewskiego) 8.00 - 14.30
Czwartek (Malczewskiego) 8.00 - 13.30
Piątek (Malczewskiego) 8.00 - 14.30

Zadania logopedy szkolnego:

1. Logopeda organizuje zajęcia terapii i pomoc logopedyczną na terenie szkoły.
2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy przeprowadzanej przez logopedę w szkole.
3. Profilaktycznie logopeda szkolny przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.
4. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Czas pracy z dzieckiem wynosi od 20 do 40 minut.
5. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
6. Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci w szkole należą:
- dyslalie np.: rotacyzm, sygmatyzm,
- jąkanie,
- opóźnienia rozwoju mowy związane z: upośledzeniem umysłowym, cechami autystycznymi dziecka.
7. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
8. Logopeda współpracuje z rodzicami ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek