200-lecie SP Zakliczyn

SP - Informacje o Szkole Podstawowej

Informacje o Szkole Podstawowej

podstawowka2


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie
Organ prowadzący szkołę: Gmina Zakliczyn
Organ nadzoru pedagogicznego: Małopolski Kurator Oświaty
Typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa
Liczba oddziałów szkolnych: 15
Liczba oddziałów przedszkolnych: 4
Liczba uczniów w SP: 338
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych SP: 86
Liczba uczniów w SF w Charzewicach: 25
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w SF w Charzewicach: 8
Liczba sal lekcyjnych: 18 (w tym 9 w budynku przy ul. Rynek 15)

Mocne strony Szkoły

1. Posiadanie przez wszystkich nauczycieli wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dobry poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
3. Bogata oferta pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
4. Organizowanie opieki w ramach świetlicy szkolnej oraz pomocy pedagogicznej i logopedycznej dla uczniów.
5. Organizowanie nauczania języków obcych od klasy pierwszej.
6. Możliwość korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej oraz skuteczne pozyskiwanie środków na wsparcie socjalne dzieci.
7. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III w oddzielnym budynku szkolnym.
8. Organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
9. Możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
10. Dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej.
11. Dobrze wyposażona sala komputerowa z dostępem do Internetu przez łącze DSL.

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek