200-lecie SP Zakliczyn
Szkoła Podstawowa
Kliknij, aby otworzyć Menu

Gimnazjum - Patron

Patron Gimnazjum

BŁOGOSŁAWIONY KRYSTYN WOJCIECH GONDEK – patron naszego Gimnazjum.

gondekBłogosławiony O. Krystyn Wojciech Gondek OFM urodził się 6 kwietnia 1909 r. we wsi Słona, w parafii Zakliczyn nad Dunajcem. Został ochrzczony 8 kwietnia 1909 r. Szafarzem chrztu był ks. Józef Put. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Zakliczynie, gdzie uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce, uczył się w latach 1925-1928 w Kolegium Serafickim  przy klasztorze Braci Mniejszych we Lwowie, a w trakcie nauki 25 lipca 1926 roku rozpoczął nowicjat w Wieliczce. Egzaminy państwowe składał w tamtejszym Gimnazjum im. Hetmana S. Żółkiewskiego uzyskując wysokie oceny.

16 lipca 1928 roku został przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji Matki Bożej Anielskiej. W następnym r. złożył śluby czasowe w Wieliczce, a uroczyste 18 kwietnia 1933 r. w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Franciszka Bardy 21 czerwca 1936 r. w katedrze przemyskiej. Był najzdolniejszym studentem tego rocznika, a większość egzaminów zdał celująco. Pierwszą jego placówką duszpasterską był Chełm Lubelski, zaś niemal całe swoje kapłańskie posługiwanie związał z Włocławkiem. Tu już po roku został wikariuszem klasztoru. Bardzo ofiarnie służył wiernym jako kaznodzieja, spowiednik, duszpasterz chorych.

W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 1940 r. wraz z wieloma innymi kapłanami został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie Szczeglin koło Poznania. Przed aresztowaniem zakonnicy klasztoru włocławskiego mieli sporo czasu, aby uciec. Sprzeciwił się temu Ojciec Krystyn Gondek, motywując swoje zdanie dobrem klasztoru, kościoła oraz wszystkich wiernych, którzy korzystali z posług zakonników, byli oni jedynymi duszpasterzami w tym dużym mieście. Następnie wraz z pięciuset kapłanami z różnych diecezji został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (Oranienburg).

Dnia 14 grudnia 1940 r., po licznych udrękach duchowych i fizycznych, 2500 duchownych wraz z O. Krystynem Gondkiem rozpoczęło ostatni etap męczeńskiej drogi w obozie w Dachau. Tam dn. 14 grudnia 1940 r. nadano Mu obozowy numer 22779.

Będąc słabego zdrowia, O. Krystyn Gondek z wielkim wysiłkiem znosił uciążliwości obozowe. Wyniszczała go praca ponad siły i warunki obozowe. Przeczuwał, że obozu nie przeżyje, lecz nie tracił nadziei. Pisał listy w których prosił o modlitwę w Jego intencji i pomoc. Wciąż miał nadzieję, iż może żyć, ale zgadzał się z wolą Bożą. W czasie szykan obozowych ze strony funkcyjnych i esesmanów zachowywał zawsze żywą wiarę, miłość Boga i bliźniego oraz ducha modlitwy.

Matka czyniła liczne starania o uwolnienie swojego syna. Pisała w tej sprawie do samego Hitlera. W odpowiedzi na to do Słonej przyjechała komisja policyjna, ale wkrótce potem Matka otrzymała smutną wiadomość o śmierci syna, która nastąpiła w Dachau 23 lipca 1942 r.

Idąc do rewiru chorych, czyli obozowego szpitala, jeszcze w geście miłości O. Krystyn Gondek oddał współbratu swoją nieco lepszą czapkę dodając: "Ja już nie wrócę, bo Pan na mnie czeka". I jeszcze raz dodał: "Idę do Pana" oraz: ”Do zobaczenia w niebie". Umierał w wielkim cierpieniu, ale z całą świadomością zbliżania się na spotkanie z Bożym Mistrzem.

Nie ma świadków Jego śmierci. Datę śmierci O. Krystyna zapisał współwięzień  ks. Tadeusz Gaik, z żalem, że umarł kapłan, który mógł długo żyć i owocnie pracować.

Ks. prof.  Stanisław Librowski napisał  o O.  Krystynie Gondku, iż "oddał życie za Boga i Polskę".

Dnia 13 czerwca 1999 r. został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II.

 


Copyright 2007-2018 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek