200-lecie SP Zakliczyn
Szkoła Podstawowa
Kliknij, aby otworzyć Menu

Gimnazjum - Informacje o Gimnazjum

Informacje o Gimnazjum

gimnazjum2


Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Błogosławionego Krystyna Gondka w Zakliczynie
Organ prowadzący szkołę: Gmina Zakliczyn
Organ nadzoru pedagogicznego: Małopolski Kurator Oświaty
Typ szkoły: publiczne gimnazjum
Liczba oddziałów szkolnych: 10
Liczba uczniów: 304
Liczba sal lekcyjnych: 17

Historia Gimnazjum

12. 03. 1999 r. powołane Gimnazjum w Zakliczynie – Uchwała Nr VIII/38/99 Rady Gminy w Zakliczynie.
31. 08. 1999 r. połączenie Gimnazjum ze Szkołą Podstawową w Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – Uchwała Nr XII/104/99 Rady Gminy w Zakliczynie.
26. 04. 2001 r. nadanie Gimnazjum imienia Błogosławionego Krystyna Gondka – Uchwała Nr XXVIII/257/2001 Rady Gminy w Zakliczynie.
13. 10. 2006 r. nadanie i poświęcenie sztandaru Gimnazjum.

Mocne strony Gimnazjum

1. W pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie doskonaląca umiejętności zawodowe.
2. Dobry poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
3. Bogata oferta pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
4. Organizowanie pomocy pedagogicznej na terenie szkoły.
5. Znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
6. Organizowanie nauczania drugiego języka obcego.
7. Możliwość korzystania z świetlicy i stołówki szkolnej oraz skuteczne pozyskiwanie środków na wsparcie socjalne uczniów.
8. Nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu przez łącze DSL.
9. Możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz sali gimnastyki korekcyjnej.
10. Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w nowoczesnej hali sportowej.
11. Możliwość korzystania z centrum informacji multimedialnej zlokalizowanego w bibliotece szkolnej.

 


Copyright 2007-2018 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek