200-lecie SP Zakliczyn
Szkoła Podstawowa
Kliknij, aby otworzyć Menu

Gimnazjum - Wizja i misja

Wizja  Gimnazjum
 

Gimnazjum w Zakliczynie w najbliższych latach dążyć będzie do:

1) stworzenia optymalnych warunków zapewniających rozwój każdego ucznia umożliwiający mu potencjalny sukces w dalszej edukacji,
2) skutecznej promocji swoich możliwości edukacyjnych w lokalnym środowisku,
3) zapewnienia odpowiednich warunków materialno – bazowych sprzyjających efektywnej pracy i zawodowemu rozwojowi nauczycieli.
 

Misja  Gimnazjum
 

Jesteśmy Gimnazjum, które:

1) zapewnia odpowiednią jakość kształcenia zgodnie z wymogami współczesności,
2) gwarantuje rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa gimnazjalnego,
3) zapewnia indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia, a także stwarza możliwości wyrównywania szans edukacyjnych,
4) rozbudza aspiracje edukacyjne uczniów związane z dalszym kształceniem głównie w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą,
5) umożliwia poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtuje poczucie własnej wartości,
6) kształtuje postawy patriotyczne, poczucie przynależności do społeczności lokalnej oraz narodu,
7) umożliwia budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.
 

Model  Absolwenta  Gimnazjum
 

Zadaniem naszego Gimnazjum jest, aby absolwent:

1) był dobrze przygotowany do egzaminu gimnazjalnego,
2) umiał czynnie posługiwać się językiem obcym,
3) potrafił wykorzystać techniki informacyjne do własnej nauki,
4) potrafił ocenić własne możliwości edukacyjne,
5) posiadał zdolności organizacyjne i umiejętność planowania,
6) odznaczał się aktywnością i zaradnością,
7) potrafił skutecznie komunikować się w każdej sytuacji,
8) potrafił rozważnie i umiejętnie korzystać z mediów oraz środków lokomocji,
9) potrafił efektywnie współdziałać w grupie,
10) był uczciwy, życzliwy i otwarty na potrzeby innych.

 


Copyright 2007-2018 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek