200-lecie SP Zakliczyn
Szkoła Podstawowa
Kliknij, aby otworzyć Menu

Gimnazjum - Pedagog szkolny

Pedagog Szkolny

 
mgr Justyna Iwaniec


Godziny pracy:


Poniedziałek 9.00 - 14.00
Wtorek 8:00 - 14:30
Środa 9.00 - 12.30
Czwartek 8:00 - 14.00
Piątek 8:00 - 12.00

 

Zadania pedagoga szkolnego:

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.

  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

  • Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

  • Profilaktyka wychowawcza i promocja zdrowia.

  • Psychodukacja.

  • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach problemowych.

  • Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

  • Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania.
 


Copyright 2007-2017 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek