200-lecie SP Zakliczyn
Klasy Gimnazjalne
Kliknij, aby otworzyć Menu

ZSPiG - Gabinet pielęgniarki

Gabinet pielęgniarki


gabinetpielegniarki 

Godziny pracy gabinetu pielęgniarki szkolnej
PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
10.00 - 13.00 9.00 - 12.00 10.00 - 13.00 9.00 - 12.00 10.00 - 13.00
         
   12.00 - 14.00
(w przypadku szczepień, bilansów)
    12.00 - 14.00
(w przypadku szczepień, bilansów)
 
         

Grafik może ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn.

Profilaktyczna opieka przedlekarska sprawowana przez pielęgniarkę środowiskową szkolną w środowisku nauczania i wychowania w gabinecie szkolnym obejmuje:
1. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.
2. Wykonywanie szczepień ochronnych (prowadzenie dokumentacji).
3. Wykonywanie testów przesiewowych i kierowanie uczniów z dodatnim wynikiem do poradni specjalistycznych.
4. Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej.
5. Prowadzenie poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi i społęcznymi.
6. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów.
7. Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami klas, oraz nauczycielami wychowania fizycznego.
8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
9. Podawanie leków dozwolonych bez zlecenia lekarza.
10. prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia.
11. Kwalifikacje do zajęć wychowania fizycznego.
12. Analiza stanu zdrowia uczniów w szkole.
13. Indywidualne rozmowy - uczenie na tematy dotyczące dojrzewania - porady.

 


Copyright 2007-2017 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek