200-lecie SP Zakliczyn

ZSPiG - Gabinet pielęgniarki

Gabinet pielęgniarki

gabinet pielegniarki doposazony w ramach projektu „Gabinet profilaktyki zdrowotnej”

Realizacja projektu „Gabinet profilaktyki zdrowotnej”

W 2017 r. Gmina Zakliczyn wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie wyposażenia w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w tych gabinetach na terenie szkół. Projektem tym objęta została również Szkoła Podstawowa w Zakliczynie. Otrzymaliśmy maksymalną możliwą kwotę, tj. 6 700,00 zł na doposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej. Zakupiono sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w tym: przenośną apteczkę pierwszej pomocy, wagę elektryczną, szyny Kramera, ciśnieniomierz, szafkę medyczną, tablice typu ISHIHARY, oraz wiele środków opatrunkowych i farmaceutyków niezbędnych do niesienia doraźnej pomocy przedlekarskiej.

 
Godziny pracy gabinetu pielęgniarki szkolnej
PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
10.00 - 13.00 9.00 - 12.00 10.00 - 13.00 9.00 - 12.00 10.00 - 13.00
         
   12.00 - 14.00
(w przypadku szczepień, bilansów)
    12.00 - 14.00
(w przypadku szczepień, bilansów)
 
         

Grafik może ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn.

Profilaktyczna opieka przedlekarska sprawowana przez pielęgniarkę środowiskową szkolną w środowisku nauczania i wychowania w gabinecie szkolnym obejmuje:
1. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.
2. Wykonywanie szczepień ochronnych (prowadzenie dokumentacji).
3. Wykonywanie testów przesiewowych i kierowanie uczniów z dodatnim wynikiem do poradni specjalistycznych.
4. Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej.
5. Prowadzenie poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi i społęcznymi.
6. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów.
7. Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami klas, oraz nauczycielami wychowania fizycznego.
8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
9. Podawanie leków dozwolonych bez zlecenia lekarza.
10. prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia.
11. Kwalifikacje do zajęć wychowania fizycznego.
12. Analiza stanu zdrowia uczniów w szkole.
13. Indywidualne rozmowy - uczenie na tematy dotyczące dojrzewania - porady.

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek