200-lecie SP Zakliczyn

Strona główna arrow POKL: Indywidualizacja

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie - Każde dziecko ma szanse"
Zajęcia 2013/2014
07.11.2013.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III nadal realizują projekt EFS Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie "Każde dziecko ma szansę". W ramach tego projektu w naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 realizowane są zajęcia dodatkowe:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce. /3 grupy/ - prowadzący: Urszula Gołąb, Grażyna Ogonek, Beata Ramian

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. /3 grupy/ - prowadzący: Małgorzata Pyrek, Grażyna Gwiżdż, Małgorzata Wolska. 

3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. /2 grupy/ - prowadzący: Halina Kochan, Agnieszka Biel.

4. Zajęcia logopedyczne. /4 grupy/ - prowadząca Dorota Poręba 

5. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. /2 grupy/ - prowadząca Agnieszka Nagel

6. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania muzyczne. /3 grupy/ - prowadzący Jan Rosiek
 
 
Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I – III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Realizujemy sześć rodzajów zajęć, które mają na celu wyeliminowanie trudności w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematycznych, wad postawy, oraz wsparcie i rozwój pasji i zainteresowań. W ramach projektu szkoła została odpowiednio doposażona w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt potrzebny do prowadzenia zaplanowanych zajęć. Zajęciami objęto 99 uczniów
 

 


"Matematyka uczy i bawi nas"- zabawy matematyczne w zakliczyńskim Ratuszu
10.12.2013.
W dniu 3 grudnia w zakliczyńskim Ratuszu 24 uczniów z klas I-III naszej Szkoły pod opieką Pani Urszuli Gołąb, Grażyny Ogonek i Beaty Ramian, wzięło udział w zabawach matematycznych pod hasłem „Matematyka uczy i bawi nas”. Uczestnikami zabawy byli uczniowie uczęszczający na zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania".
 
matematyka-ratusz
 
Uczniowie mogli  prezentować zdobyte wiadomości i umiejętności  na forum, integrować się z rówieśnikami z innych szkół. Rozwiązywali zagadki matematyczne, rebusy, labirynty, układały puzzle geometryczne i inne zadania przygotowane przez nauczycieli każdej szkoły.
 
matematyka-ratusz2
 
Dzieci bardzo fajnie się bawiły, pokonując matematyczne trudności. Na zakończenie uczniowie  otrzymali od pani Dyrektor GZOSiP  pamiątkowe gadżety, słodycze, soczki oraz zjadły smaczną pizze, za co bardzo dziękujemy.
 


Z wizytą w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach
03.12.2013.
27.11.2013r. odbył się wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny  i Włodzimierza  Tomków, które znajduje się w Ciężkowicach. Wyjazd odbył się w ramach projektu realizowanego przez Gminę Zakliczyn pn: „Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie – Każde dziecko ma szanse”. W wyjeździe uczestniczyły dzieci z różnych szkół gminy Zakliczyn uczęszczające na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
 
 
ciezkowice-muzeum
 
Z naszej szkoły uczestniczyło 16 osób biorących udział w tych zajęciach. W trakcie 3,5 godz. pobytu uczniowie zwiedzali i oglądali piękna ekspozycję, która obejmowała około 200 gatunków ptaków, pół tysiąca owadów oraz liczne trofea łowieckie i termoplasty ssaków.  
 
 ciezkowice-muzeum2 
 
Eksponaty te kolekcjonowane były przez założycieli muzeum, państwa Tomków przez ponad 50 lat. Uczniowie oprócz zwiedzania korzystali z wielu stanowisk multimedialnych znajdujących się na terenie obiektu np. mogli posłuchać śpiewu wybranych ptaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się interaktywna łąka, gdzie pod szklaną podłogą dzieci mogły zobaczyć modele różnych roślin i zwierząt.
 
ciezkowice-muzeum3 
 
 
Na piętrze muzeum uczniowie uczestniczyli w zajęciach – prelekcji multimedialnej pt: „Nasze Nietoperze” i „Czerwone Księgi”. Korzystali również z mikroskopu stereoskopowego, pod którym mogli oglądnąć w znacznym przybliżeniu wybierane przez siebie okazy owadów. W trakcie przerwy w zwiedzaniu dzieci miały przygotowany poczęstunek. Wyjazd wszystkim bardzo się podobał. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy dotyczących środowiska życia zwierząt, przedstawionych w bardzo nowoczesny i oryginalny sposób.
 
Opiekun grupy: Agnieszka Nagel 
 


Zajęcia na pływali w Brzesku
21.11.2013.
basen

W ramach zajęć z gimnastyki korekcyjnej grupa 16 uczniów klas I-III bierze udział w zajęciach na pływalni w Brzesku. Są to wyjazdy cotygodniowe, odbywające się od 20 września do 13 grudnia. Celem tych zajęć jest korygowanie wad postawy oraz nabycie podstawowych umiejętności pływackich. Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawują: Agnieszka Aksamit-Biel i Halina Kochan.

basen 

 


Informacja o projekcie
11.09.2012.

pokl-ue.jpg

Od 1.09.2012r do 20.12.2013r.
w klasach I-III szkół podstawowych
będzie realizowany projekt systemowy pn. „Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie - Każde dziecko ma szanse”

w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Szkoła zrealizuje zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów oraz przeprowadzonej wcześniej diagnozy potrzeb.

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie:

• 180 godz. zajęć dla 48 dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ( 6 grup)
• 180 godz. zajęć dla 48 dzieci z trudnościami w matematyce (6 grup)
• 240 godz. zajęć logopedycznych dla 32 dzieci (8 grup)
• 120 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej  (4 grupy) oraz 28 godz. zajęć na basenie dla 32 dzieci
• 80 godzin zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla 16 uczniów (2 grupy)

Projekt w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczony w systemie oświaty, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Informacja o postępowaniu przetargowym
11.09.2012.

LINK: Usługi edukacyjne w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie – Każde dziecko ma szanse"

 


Zajęcia w roku szkolnym 2012/2013
09.10.2012.

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Zakliczynie realizują projekt EFS Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie "Każde dziecko ma szansę". Obecnie w ramach tego projektu w naszej szkole realizowane są zajęcia dodatkowe:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce. /3 grupy/ - prowadzący: Urszula Gołąb, Małgorzata Wolska, Grażyna Ogonek.


2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. /3 grupy/ - prowadzący: Małgorzata Pyrek, Beata Ramian, Grażyna Gwiżdż.


3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. /2 grupy/ - prowadzący: Anna Antosz, Halina Kochan.


4. Zajęcia logopedyczne. /4 grupy/ - prowadząca Dorota Poręba.


5. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. /1 grupa/ - prowadząca Agnieszka Nagel.

Zajęciami objęto 72 uczniów. Niektórzy uczniowie biorą udział w kilku różnych zajęciach. Każda z grup liczy po 8 uczniów z wyjątkiem zajęć logopedycznych, w których grupa liczy 4 osoby.

Uczniowie mają możliwość wyrównywania braków z Edukacji matematycznej i polonistycznej, rozwijają swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, kształtują i doskonalą wymowę oraz korygują wady postawy.

Zajęcia odbywają się wg ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu. [LINK].

Ponadto zorganizowano 10 wyjazdów na Krytą Pływalnię do Brzeska w celu skorygowania wad postawy oraz nabycia podstawowych umiejętności pływackich. Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawowały: Anna Antosz: i Agnieszka Aksamit-Biel.

 

pokl-ue.jpg

 


Zmiana harmonogramu zajęć
01.04.2013.

W związku ze zmianą tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole Podstawowej od dnia 3 kwietnia nastąpiła zmiana harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie – Każde dziecko ma szanse” . Aktualony jest dostępny tutaj [LINK]. 

 


Fotogaleria
09.04.2013.

indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja indywidualizacja

pokl-ue.jpg

 


Wycieczki w ramach projektu
24.06.2013.

Uczniowie klas I-III , biorący udział w zajęciach z projektu uczestniczyli w następujących wycieczkach:

6.06.2013 r.- do Teatru Ludwika Solskiego w Tarnowie na sztukę „Szelmostwa lisa Witalisa”

31.05.2013r.- do kopalni soli w Bochni

17.06.2013 r.- do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie  

19.06.2013 r.- teatrzyk dla dzieci „ Opowieści smutnej rzeki”.  

 


W teatrze
24.06.2013.

6 czerwca klasy I i II z Zakliczyna wyjechały autokarem do Teatru L. Solskiego w Tarnowie na sztukę ,,Szelmostwa lisa Witalisa " W spektaklu brało udział 24 dzieci. 

teatr_tarnow.jpg 
 


Wycieczka do Bochni
24.06.2013.

 Wycieczka do kopalni soli w Bochni odbyła się 31.05.2013r. W wyjeździe uczestniczyło 24 osoby biorące udział projekcie. Dzieci wyjechały z Zakliczyna o godz. 8.45 Po przyjeździe o godz. 10.00 zjechały do kopalni. Podczas spaceru po korytarzach kopali dzieci spotkały dobrego ducha bocheńskiej kopalni – Skarbnika, który opowiedział im ciekawą legendę na temat kopalni soli w Bochni. 

kopalnia_bochnia.jpg 

W kopalni znajdowała się Podziemna Ekspozycja Multimedialna, która miała charakter podróży w czasie, rozpoczynającej się w epoce panowania księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodniczce w opowiadaniu o historii pomagali polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Materiały filmowe wyświetlane były na wkomponowanych w naturalną solną scenerię holoekranach stwarzają wrażenie, jakby normalne życie kopalni toczyło się tuż obok nas zwiedzających. Po zwiedzaniu kopalni dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w komorze Ważyn. Na koniec zjadły smaczny obiad. Po zwiedzaniu kopalni dzieci uczestniczyły w zajęciach na powierzchni w parku archeologicznym. Osada VI Oraczy znajdująca się na terenie tego parku to rekonstrukcja XIII-wiecznej wioski, prezentująca życie dawnych mieszkańców Bochni. Dzieci odwiedziły m. in. chatę zielarki, gdzie wspólnie z nią ważyły zioła i komponowały własne herbatki oraz kuźnię i zagrodę warzelnika. Około godz. 17.00 dzieci przyjechały do Zakliczyna. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli z niej bardzo zadowoleni.

 


Wycieczka uczniów do Krakowa
24.06.2013.

Dnia 17 czerwca 2013 r. uczniowie klas I-III biorący udział z zajęciach „Indywidualizacja nauczania w Zakliczynie - Każde dziecko ma szanse” pojechali na wycieczkę do Krakowa.

W wycieczce wzięło udział 48 dzieci. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie krakowskiego ZOO wraz z przewodnikiem oraz obiad w McDonaldzie. W czasie pobytu w ZOO dzieci, dowiedziały się od przewodnika wielu ciekawostek o zwierzętach przebywających na terenie ogrodu, a także obserwowały karmienie zwierząt m.in. słonia i fok. Jednak najmilej dzieci wspominają pobyt w Mini ZOO, gdzie mogły pogłaskać i nakarmić kucyki, króliczki miniaturowe, świnki morskie, żółwie, kózki karłowate, osiołki, lamy. Ten wyjazd również był udany, uczniowie wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Wszystkich zapraszamy do specjalnej fotogalerii z tej eskapady. 

 


Więcej informacji o projekcie
01.03.2013.
Więcej informacji o projekcie "Indywidualizacja w Zakliczynie - Każde dziecko ma szansę" znajduje się na stronie zakliczyn.pl dostępnej po kliknięciu w poniższy banner.

pokl-ue.jpg

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek