200-lecie SP Zakliczyn
polska w liczbach
logopolskawliczbachpl
Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie
bezpieczny puchatek
zielony mirek malopolska
SKKT Compass
mcp edycja 2011
nasza_spinka_logo_pion_

Podział godzin
UWAGA !!! Od 8 LUTEGO 2021 obowiązuje NOWY podział godzin. Po więcej info kliknij >tutaj< lub zaloguj się do e-dziennika. 
Reklrutacja na rok szkolny 2021-2022

W dniach od 15 lutego do 05 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zakliczynie na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacji podlegają dzieci przyjmowane po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego oraz dzieci przyjmowane do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, które mieszkają poza jej obwodem.

Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie przyjmowane będą tylko dzieci sześcioletnie.

Rodzice dzieci przyjmowanych do oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci (kandydatów do klasy pierwszej) zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Zakliczynie winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zakliczynie przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. W takim przypadku rodzice winni złożyć pisemne zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie Szkoły przy ul. Malczewskiego 56 we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.

Rodzice przy zapisie dziecka winni posiadać wypełnione druki rekrutacyjne (do pobrania poniżej) oraz okazać do wglądu dowód osobisty i odpis aktu urodzenia dziecka.

Wypełnione poprawnie oraz podpisane dokumenty rekrutacyjne można zeskanować i wysłać na pocztę elektroniczną Szkoły: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podczas zapisu dziecka do Szkoły rodziców obowiązują zasady sanitarne określone w wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. wchodząc na teren Szkoły muszą być zdrowi, mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku lub mieć ubrane rękawiczki jednorazowe. Na terenie Szkoły rodzice winni zachowywać dystans społeczny oraz wchodzić do sekretariatu pojedynczo.

pdf ZARZĄDZENIE NR VI/2/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zakliczyn jest organem prowadzącym

DOKUMENTY DO POBRANIA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
pdf Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
pdf Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Zakliczynie
pdf Wniosek o dodatkowe godziny zajęć
pdf Oświadczenie o nauce w systemie stacjonarnym
pdf Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
pdf Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do oddziału przedszkolnego
pdf Oświadczenie o wielodzietności
pdf Oświadczenie o zamieszkaniu
pdf Oświadczenie o zatrudnieniu

DOKUMENTY DO POBRANIA KLASY PIERWSZE
pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
pdf Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
pdf Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej SP
pdf Oświadczenie o zamieszkaniu
pdf Oświadczenie o zatrudnieniu
pdf Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły w Zakliczynie
pdf Oświadczenie o nauce w systemie stacjonarnym

pdfWymagania dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020-2021
pdf Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie w czasie epidemii COVID-19

Zmiana godzin dowozów!

pdf Dowozy od 18 stycznia 2021
pdfZarządzenie NR 01.SP.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” realizowanym w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie pdfREGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” realizowanym w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Lanckorońskich w Zakliczynie W RAMACH AKCJI KA101 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWERSE) Nr projektu: POWERSE 2020-1-PL01-KA101-078639
Życzenia Dyrektora Szkoły
pdf ZARZĄDZENIE NR 34/SP/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie z dnia 02 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia daty zakończenia pierwszego półrocza nauki w Szkole Podstawowej w Zakliczynie w roku szkolnym 2020/2021
zyczenia samorzad uczniowski
benefisrodzin.jpg
Muzyczny sukces naszych uczennic

W Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie od wielu lat działa zespół muzyczny, w którym swoje umiejętności muzyczne rozwijają adepci sztuki wokalnej. W obecnym roku szkolnym dwie uczennice ze szkolnego zespołu muzycznego wzięły udział w konkursie „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” organizowanym przez Wojewodę Małopolskiego wraz z Kopalnią Soli „Wieliczka” przy współudziale Akademii Muzycznej w Krakowie.

Konkurs polegał na nagraniu piosenki patriotycznej w formie teledysku.

Spośród 580 prac konkursowych kapituła konkursu przyznała I miejsce Julii Urbańczyk za piosenkę „Biały orzeł” w kategorii solista klas I – IV oraz I miejsce dla Kingi Świerczek za piosenkę „Przesłuchanie anioła” w kategorii solista klas V - VIII. Kinga za tą piosenkę otrzymała także nagrodę dodatkową - Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Obie piosenki brały również udział w głosowaniu na nagrodę publiczności, w którym najwięcej głosów otrzymała Szkoła Podstawowa im Ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach z utworem „Puść mnie matko”.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita osobiście pogratulował laureatom talentu oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody.

We wtorek 8 grudnia wspólnie z wojewodą małopolskim współorganizatorzy i partner Konkursu - Barbara Nowak - małopolski kurator oświaty, Paweł Nowak - prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Damian Konieczny - prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Tomasz Broniowski - dyrektor Biura Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. oraz Barbara Konwerska - zastępca dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, wręczyli ufundowane przez siebie upominki i nagrody gratulując talentu i pięknej postawy patriotycznej.

Jedną z nagród w konkursie było nagranie pamiątkowej płyty w studiu nagraniowym Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczennicom serdecznie gratulujemy.

julia_urbanczyk_wrecznie_nagrody.jpg
Kinga Świerczek - "Przesłuchanie anioła"
kinga_swierczek - przesluchanie aniola
Julia Urbańczyk - "Biały orzeł"
Julia Urbańczyk - Biały orzeł
Szkoła w Chmurze Microsoft - certyfikat
pdf ZARZĄDZENIE NR 33/SP/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów Internetu podczas realizacji zadań edukacyjnych i zadań statutowych Szkoły Podstawowej w Zakliczynie
pdf ZARZĄDZENIE NR 32/SP/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Zakliczynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020-2021
pdf1_Informacja_o_ubezpieczeniu_dzieci
pdf2_Wykaz_wariantow_ubezpieczenia_dzieci
pdf3_Deklaracja_przystapienia_do_ubezpieczenia
pdf4_OWU_twoje_dziecko
pdf5_Tabela_uszczerbkowa_-_twoje_dziecko
pdf6_Informacja_o_dystrybutorze_-_Adam_Pyrek
Podręczniki do Religii dla klas I - VIII
pdf Podręczniki do Religii dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Zakliczynie i Szkoły Filialnej w Charzewicach na rok szkolny 2020/2021
projekt_zdalna_szkola

W ramach realizowanych przez Gminę Zakliczyn programów grantowych pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” Szkoła Podstawowa w Zakliczynie otrzymała w kwietniu 5 laptopów marki Lenovo, a w czerwcu 21 laptopów marki HP. Projekty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przekazane Szkole laptopy zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach zdalnego kształcenia uczniów. Po przywróceniu nauczania w Szkole wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z tego sprzętu komputerowego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie za skuteczne zrealizowanie programów grantowych dotyczących zakupu laptopów na potrzeby gminnej oświaty.

Dyrektor Szkoły
gramy_w_reczna_mascot_standard_front.jpg

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie została zakwalifikowana do programu „Gramy w Ręczną” realizowanego przy współudziale Ministerstwa Sportu.

Organizatorem programu jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Chętni uczniowie z klas I-III będą uczestniczyć od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w organizowanych zajęciach sportowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

gramy_w_reczna_belka.jpg
Bilans i sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zakliczynie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
plakat_koronawirus.jpg
projekt realizowany w naszej szkole

"Czytam sobie pierwsza klasa"
Redaktor: Administrator   
19.11.2020.
czytamsobiepierwszaklasa

Klasa 1b ze Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie zakwalifikowała się do wielkiego projektu edukacyjnego pt. „Czytam sobie pierwsza klasa”. Założeniem programu jest zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania oraz pokazanie, że książka to przyjaciel, który pozwoli ciekawie i twórczo spędzić czas. Akcja organizowana jest wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat na nią objęli: Biblioteka Narodowa, Fundacja Powszechnego Czytania, TVP ABC, Lustro Biblioteki, RYMS oraz Wirtualna Polska.

( Czytaj całość... )
 


"Szkoła pamięta"
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.

Ogólnopolska akcja „Szkoła pamięta” ma na celu upamiętnianie ważnych rocznic i postaci historycznych. Uczniowie i nauczyciele naszej Szkoła również podjęli tę inicjatywę i przyłączyli się do akcji.

( Czytaj całość... )
 


Wycieczka szkolna do Nowego Wiśnicza
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.
wycieczka

W ramach projektu „Odkrywamy Małopolskę”, mającego na celu wsparcie turystyki szkolnej, uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie wraz z wychowawcami, udali się 7 października 2020 r. na wycieczkę do Zamku w Nowym Wiśniczu.

( Czytaj całość... )
 


Oddaj swój głos i wesprzyj ideę powstania w gminie Zakliczyn masztu z "Biało-czerwoną"
Redaktor: Administrator   
30.09.2020.
Gmina Zakliczyn dołączyła do projektu "Pod biało-czerwoną" realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego zapraszamy Państwa do oddania głosów poparcia tutaj: 


Głos może oddać każdy mieszkaniec, również osoba niepełnoletnia. Głosowanie potrwa do 11 listopada 2020 r. godz. 23:59

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
 


Projekt #Superkoderzy w naszej szkole!
Redaktor: Administrator   
17.06.2019.
superkoderzy-logo

Nasza szkoła jest jedną ze 150 szkół w kraju zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w ogólnopolskim programie edukacyjnym realizowanym przez Fundację Orange - #SuperKoderzy.

Aby zakwalifikować się do udziału w programie należało przygotować 30 sekundowy film odpowiadający na pytanie „Dlaczego chcę zostać #SuperKoderem?”. Zadania tego podjęli się uczniowie klasy Va pod opieką koordynatora projektu p. Iwony Brożek.

#SuperKoderzy to program przeznaczony dla szkół podstawowych. W czasie trwania programu uczniowie w ramach wybranej ścieżki „Pogromcy języków” – uczyć się będą programowania oraz podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii na lekcjach … języka niemieckiego. Szkoła otrzyma od Fundacji Orange grant w wysokości 2500 zł.

 


#OSEWyzwanie - pracownia mobilna dla Szkoły
Redaktor: Administrator   
18.10.2019.

10 października odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom szkół z województwa małopolskiego certyfikatów, potwierdzających zdobycie nagrody w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Nagrodą w konkursie #OSEWyzwanie jest mobilna pracownia multimedialna składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do internetu. Sprzęt zostanie do nas dostarczony do końca roku szkolnego 2019/2020. Szkoła podejmując #OSEWyzwanie zagwarantowała sobie również dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu, a nasi uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji, czyli mobilnej wersji legitymacji szkolnej, którą można wyświetlać w swoim smartfonie.
#OSEWyzwanie potwierdzenie przyznania nagrody

 


Godło
biuletyn bip
Kontakt
Nasz adres:

Szkoła Podstawowa
im. Lanckorońskich
w Zakliczynie

ul. Malczewskiego 56
32-840 Zakliczyn
tel./fax 0146653124
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

(więcej)
E-dziennik
logowanie do edziennika

pdf Instrukcja logowania
dla rodziców / uczniów


Film - instrukcja logowania
 
Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym? 


Dokumenty
 
 
RODO 
 
 

 
 
szkolapamieta_logotyp.jpg
szkolapromujacazdrowie-nasze4.png
Wolontariat-projekty
spieszmy sie pomagac - haslo 
2014! Młodzi dla Wolności
swieto wolnosci logo
Przyjaciele szkoły
logo osp zakliczyn
Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek