Lektury 2022-2023

Lista lektur obowiązująca w Szkole Podstawowej w Zakliczynie w roku szkolnym 2022-2023.

pdf Lektury dla klas 4 - 8

wyniki rekrutacji

pdf Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Charzewicach na rok szkolny 2022/2023 przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie przyjęto wszystkich kandydatów. Ilość chętnych była mniejsza niż ilość miejsc.

W Szkole Filialnej w Charzewicach w roku szkolnym 2022/2023 nie będzie utworzony oddział klasy pierwszej, ponieważ wpłynął tylko jeden wniosek.

 Dyrektor Szkoły 


certyfikat Szkoła w Chmurze Microsoft