Informacja w sprawie odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej w okresie wakacyjnego dyżuru przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zakliczynie

W czasie obecnych wakacji oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie pełnił będzie dyżur w dniach roboczych w okresie od 9 sierpnia do 20 sierpnia br.

Rodzice dzieci korzystających z zajęć przedszkolnych w czasie tego dyżuru zobowiązani są pokryć koszty wyżywienia. Szkoła oferuje pełny obiad oraz herbatę do drugiego śniadania. Odpłatność za posiłki za okres 10 dni wynosić będzie:
    • pełny obiad jednego dziecka – 40,00 zł
    • drugie danie jednego dziecka – 30,00 zł
    • pierwsze danie (zupa) jednego dziecka – 10,00 zł
    • herbata – 2 zł

Jednostkowe opłaty za poszczególne posiłki ponoszone przez rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej wynoszą obecnie:
    • pełny obiad (zupa + drugie danie) – 4,00 zł
    • drugie danie – 3,00 zł
    • pierwsze danie (zupa) – 1,00 zł
    • herbata – 0,20 zł

Płatności za korzystanie ze stołówki szkolnej można dokonać gotówką u intendentki szkolnej codziennie w godzinach od 7:00 do 8:30 (przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkolnego). Opłatę należy wnieść w ciągu trzech pierwszych dni posyłania dziecka na zajęcia przedszkolne.

Płatności za posiłki w stołówce szkolnej można dokonać także przelewem na poniższy rachunek bankowy Szkoły:

Numer rachunku:

93 1540 1203 2001 4287 5187 0001

W tytule płatności należy wpisać (w zależności od wyboru rodzaju posiłku):

    1) Opłata za pełny obiad w miesiącu sierpniu 2021 r. dziecka … (należy podać imię i nazwisko dziecka korzystającego z dyżuru przedszkolnego).

    2) Opłata za drugie danie w miesiącu sierpniu 2021 r. dziecka … (należy podać imię i nazwisko dziecka korzystającego z dyżuru przedszkolnego).

    3) Opłata za pierwsze danie w miesiącu sierpniu 2021 r. dziecka … (należy podać imię i nazwisko dziecka korzystającego z dyżuru przedszkolnego).

    4) Opłata za herbatę w miesiącu sierpniu 2021 r. dziecka … (należy podać imię i nazwisko dziecka korzystającego z dyżuru przedszkolnego).

Dyrektor Szkoły

Lektury 2021 - 2022

Lista lektur obowiązująca w Szkole Podstawowej w Zakliczynie w roku szkolnym 2021-2022

Informacja w sprawie rekrutacji

Informujemy, że wszystkie dzieci zapisane przez rodziców w okresie trwania rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej zostaną przyjęte do Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie na rok szkolny 2021/2022.

Szczegółowe listy z przydziałem do poszczególnych oddziałów będą podane  w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 roku.

certyfikat Szkoła w Chmurze Microsoft
plakat z informacją o koronawirusie